Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Aktivitetsansvar för unga

Aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och inte läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen.


För dig som är mellan 16 och 20 år och

- har avbrutit eller aldrig påbörjat ett nationellt program inom gymnasieskolan.

- läst klart gymnasiet, men utan att uppnått en gymnasie- eller yrkesexamen (har studiebevis).

- Läser på något av Introduktionsprogrammen

Från och med 1 januari 2015 blev det tidigare Kommunala Informationsansvaret istället Kommunens Aktivitetsansvar för Unga.

Aktivitetssansvaret har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och inte läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen. I och med förändringen från och med i januari finns en hel del nyheter.


Vilka ingår i Aktivitetsansvaret

1) De som har avbrutit eller aldrig påbörjat studier på ett nationellt program inom gymnasieskolan (som tidigare - KIA gruppen).

2) De som läst klart gymnasiet, men inte fått en gymnasie- eller yrkesexamen. De som istället fått ett studiebevis. Det innebär att Aktivitetsansvaret kommer att begära in kopior på betygen för samtliga avgångselever. Dessa betygskopior kommer sen att arkiveras i kommunen.

3) De som inte läser på något av de nationella programmen, utan istället på introduktionsprogrammen.


Vad gör Aktivitetsansvaret

1) En kartläggning över alla de ungdomar mellan 16-20 år som ingår i gruppen, och vad de gör (som tidigare - KIA gruppen)

2) Fortlöpande individuell dokumentation på samtliga tillhörande gruppen, i form av vad de gör (aktiviteter och åtgärder) och om andra myndigheter arbetar med olika aktiviteter. Vissa av uppgifterna rapporteras in två gånger per år till Skolverket via SCB. När det gäller om man är kopplad till andra myndigheter rapporteras bara om man är det, inte vilken/vilka myndigheter eller orsaker.

3) Ett ökat ansvar för kommunen att ge studievägledning och annan fördjupad vägledning till samtliga i gruppen.

4) Ett ökat ansvar för kommunen i form av erbjuda aktiviteter och åtgärder för de som så önskar det.

Vi som arbetar med det Kommunala Aktivitetsansvaret finns på Sveagatan 61 f.d. Åsfjärden. Vår tanke är att verksamheten ska fungera som ett nav där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter. Det kan handla om allt från att återta avbrutna gymnasiestudier, börja på folkhögskola, hitta praktikplats, få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet eller Utsikten, söka jobb via arbetsförmedlingen till att komma in till oss för att få stöd och tips.

Hoppar du av gymnasiestudier, är skolan skyldig att informera aktivitetsansvaret i din hemkommun. Är du osäker om skolan gjort det kan du ta kontakt med oss. I samband med avhopp från gymnasiet kallas du till ett möte hos oss.

Under januari/februari 2015 kommer vi att begära in kopior av samtliga avgångsbetyg för de som är födda 1995. Detta för att se vilka i denna årskull som saknar examen och därigenom tillhör aktivitetsansvaret.


Verksamhetsansvarig är Ulf Borg, Utbildningssamordnare. Har telefon 0555-422 35 och e-post ulf.borg@grums.se

Studie- & Yrkesvägledare (SYV) är Lena Nordahl. Har telefon 0555-422 09 och e-post lena.nordahl@grums.se  Lena arbetar tisdagar.

Administration är Lena Wielbass Aldén. Har telefon 0555-422 36 och e-post lena.wielbass@grums.se  Lena arbetar torsdagar och fredagar.


Våra telefontider är:

Måndag - Fredag  09.00-12.00 och månd-torsd 13.00-15.00. Om vi inte svarar skicka ett mejl. Besök bokas i förväg.

Uppdaterad: 2018-05-25