Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Tätortskartor

Det pågår ständigt en uppdatering av kommunens tätortskartor (primärkartor). Vid inmätning eller vid kontroll/tillsyn av primärkartan behöver kommunen komma in på tomtmarken.


Det pågår ständigt en uppdatering av kommunens tätortskartor (primärkartor) med syftet att ha ett så aktuellt planeringsunderlag som möjligt. Kartorna är en viktig del vid lokalisering av nya byggnader och andra förändringar som sker på husen eller på fastigheterna.

Översyn och inventering av lämnade bygglov görs löpande. För inmätning av nya byggnader och större tillbyggnader anlitas Lantmäteriet/Metria. Mindre tillbyggnader och förändringar på fastigheterna kontrolleras och mäts in av kommunens egen personal.

Vid inmätning eller vid kontroll/tillsyn av primärkartan behöver kommunen komma in på tomtmarken. "För att fullgöra sina uppgifter har berörd nämnd ... samt den som på deras uppdrag utför arbetet rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar samt att där vidta de åtgärder som behövs för arbetets fullgörande" (16 kap 7 § PBL).

Vid tillsyn och mätningsarbeten används kommunjackor eller västar, id-handling kommer också att bäras. Vi ber om överseende med tomtintrången.

Frågor besvaras av:

Veronica Arriaza, GIS-samordnare
tel. 0555-421 26
veronica.arriaza@grums.se

Uppdaterad: 2017-07-10