Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Anslagstavla

På Grums kommuns officiella anslagstavla tillkännages kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens  sammanträden och de protokoll som justerats.

Här kan du se när är ett beslut har tagits och när tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag ett protokoll anslås.

Om anslagstavlan

Överklaga beslut

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunfullmäktige 26 april

Plats: Lokal Bruket Bibliotekshuset

Datum: den 26 april 2018

Tid: kl.18:30

Mötet är öppet för allmänheten.


Avsägelser och fyllnadsval för politiska uppdrag
Dnr 2017-000006

Medborgarförslag om förbättringar av vägen från
Ransundet/Lerbäcken till Liljedal
Dnr 2018-000330

Medborgarförslag om att åter publicera protokoll på
kommunens hemsida
Dnr 2018-000244

Motion om inrättande av ungdomsfullmäktige i Grums
kommun
Dnr 2018-000274

Motion om ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen
Dnr 2018-000300

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
kvartal 4, 2017
Dnr 2017-000010

Bokslut för år 2017, Grums kommun
Dnr 2018-000261

Omplacering av befintliga lån 2018
Dnr 2018-000321

Kommunstyrelsens sammanträden

Här tillkännages kommunstyrelsens sammanträden. Du kan ta del av ärendelistan en vecka innan sammanträdet.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde äger rum 8 maj

Justerade protokoll

Här kan du se vilka protokoll som har blivit justerade. Om du vill överklaga ett beslut måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Paragrafer

19-30

Anslaget publicerades

2018-04-03

Anslaget avpubliceras

2018-04-25

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Organ

Utbildnings- och omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-04-06

Paragrafer

121-123

Anslaget publicerades

2018-04-09

Anslaget avpubliceras

2018-05-01

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Paragrafer

75-91

Anslaget publicerades

2018-04-16

Anslaget avpubliceras

2018-05-08

Förvaringsplats protokollet

Kommunhuset, administrativa funktionen

 

Samverkan

Här länkar vi vidare till anslagstavlor för kommuner, kommunalförbund och landsting som Grums kommun har samverkan med.

Region Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Karlstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Forshaga.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Överförmyndarnämnd gemensam
Räddningstjänsten Karlstadsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landstinget,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hjälpmedelsnämnden, Värmlands läns Vårdförb.
Samordningsförbundet Samspeletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Uppdaterad: 2018-04-19

Kontakt

Christina Olsson
Administrativ chef
0555-421 49
christina.olsson@grums.se