Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Badplatsinformation

Via Badplatsen hittar du information om badvattenkvalitet och liknande. Läs även här om vilka regler som gäller.

 
På sidan kan du söka badplatser via karta eller via kommun. Där finns information om:

  • badvattenkvalitet – badets klassning samt senaste provtagningsresultaten. Bedömningen görs utifrån halten av tarmbakterier i vattnet.
  • uppgifter om algblomning och andra aktuella upplysningar
  • badplatsens läge och om det är ett EU-bad
  • ansvarig kommun, om du har frågor, till exempel om det finns risk för miljögifter i vattnet vid eller nära din badplats.

Till Badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats när annan person än hundförare befinner sig där, samt alltid på nedan listade badplatser:

Trulsen, Grums
Mickelsön, Slottsbron
Buda, Liljedal
Sävsjön, Segmon
Långeudde, Värmskogs-Prästbol
Hasseldalen
Sparnäs, Borgvik

Det ovan gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Simhopp från brygga vid ovan angivna badplatserna är förbjudet om det inte särskilt med skylt anges att det är tillåtet.

Hundar får inte badas inom för allmänheten upplåtet friluftsbad. Förbud gäller även för bad av hästar inom för allmänheten upplåtet friluftsbad.

Inom detaljplanelagt område och inom för allmänheten upplåtet friluftsbad ska föroreningar efter hundar tas upp.

Bad är förbjudet inom i detaljplan upptagna hamnområden samt i närheten av markerade kablar.

Uppdaterad: 2017-07-13