Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Grums nya resecentrum invigt

Drygt 200 personer var på plats för att se bussen klippa bandet vid invigningen av Grums nya resecentrum.

Grums nya resecentrum

– Det har dundrat och det har dammat men Grumsborna har varit väldigt tålmodiga. Det här är ett lyft för hela Grums centrum, sa kommunchefen Annika Lomarker.

Centrumkärnan vid stationslängan i Grums har byggts om och fått ett helt nytt busstorg. Den nya perrongen har fem busshållplatser med väderskydd och trafikinformationstavlor.

I anslutning till busstorget har det även byggts en pendlingsparkering med 39 parkeringsplatser, varav två platser är för rörelsehindrade.

Tillgänglighet har varit ett av ledorden under utformningen, vilket bland annat har resulterat i markerade stråk i marken för att underlätta för synskadade.

– Vi hoppas att Grumsborna ska känna att resecentrum är tryggt, säkert och funktionellt, sa Mikael Dahlqvist (S), Värmlandstrafiks styrelseordförande.

Den nya rondellen fyller också en viktig funktion:

– Här på Sveagatan passerar mellan 3000 till 5000 bilar varje dag och en fredag under en löningshelg passerar uppemot 9000 bilar. Därför är det fördelaktigt med en rondell som portionerar ut trafiken och dämpar farten, sa kommunalrådet Leif Haraldsson (S).

Parallellt med ombyggnationen har den gamla vattenledningen utmed Sveagatan bytts ut, tillsammans med vatten, spillvatten och dagvattenledningen en bit upp mot Grönbergsgatan.

– Det har varit lite tidspress men grabbarna har slitit på bra och vi har haft en bra dialog med kommunen, sa Fredrik Jansson, arbetschef för PEAB på anläggningssidan i Värmland, som har utfört arbetet med Grums nya resecentrum.

Investeringsbeloppet är drygt 19 miljoner kronor och Grums kommun har fått cirka 4,5 miljoner i bidrag som statlig medfinansiering från Trafikverket via Värmlandstrafik.

Uppdaterad: 2017-11-02