Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Sänkta hastigheter i Grums och Slottsbron

Den 1 november, sänktes den generella hastigheten i Grums och Slottsbrons tätorter från 50 km/h till 40 km/h.

En viktig väg till en säker tätortstrafik är att anpassa hastigheterna efter vad människokroppen tål. Rätt hastighet utifrån gatans standard minskar antalet olyckor i trafiken och är avgörande för trafiksäkerheten.

Hastighetssänkningar har också positiva följdeffekter såsom minskat buller och vibrationer samt trivsammare och mer attraktiva gaturum.

Beslut om hastighetsplan togs av kommunfullmäktige under hösten 2016 och innebär att den generella hastigheten i Grums och Slottsbrons tätorter sänks från 50 km/h till 40 km/h förutom vid Jättestenskolan, Södra skolan och Slottsbrons skola där hastigheten sänks till 30 km/h.

De nya hastighetsgränserna gäller från 1 november 2017.

Underlag till beslutet är dokumentet Rätt fart i Grums och Slottsbrons tätorter som utgår från handboken Rätt fart i staden (SKL och Trafikverket)

På våra hastighetskartor kan du lätt se vilka områden det gäller:
Karta GrumsPDF
Karta SlottsbronPDF

Vid frågor kontakta:
Johan Holmgren, gatuchef
johan.holmgren@grums.se

Uppdaterad: 2017-11-07