Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Angående SVT:s Uppdrag Granskning

Här finns hela UG-intervjun med kommunalrådet att lyssna på i oklippt form, frågor & svar samt länkar till relaterade artiklar med mera.

Uppdrag Granskning i SVT sände den 11 mars 2015 ett reportage där Grums lyftes fram som en kommun helt utan framtidshopp där de ungdomar som inte idrottar eller får arbete på orten går under eller flyttar för gott.

Den 2 februari intervjuades kommunalråd Leif Haraldsson av Uppdrag Gransknings reporter inför programmet som sändes den 11 mars. Kommunalrådet hade då suttit på sin post i cirka en månad. UG:s reporter ville trots detta absolut inte intervjua någon annan, t. ex någon mer sakkunnig tjänsteman. Intervjun togs sedan inte alls med i programmet, men du kan lyssna till hela vår oklippta ljudupptagning här. Vi har också skrivit ut de viktigaste citaten.


FRÅGOR & SVAR

Varför anlitade kommunen medierådgivaren Paul Ronge?
Kommunen har inte för vana att ta hjälp av medierådgivare, men är det någon gång man ska göra det så är det när Uppdrag Granskning ringer. De arbetar på ett sätt som kräver en viss erfarenhet. Man kan jämföra det lite med att ha en försvarsadvokat oavsett om man är skyldig eller ej. Till skillnad från övriga kommuner i Karlstadregionen har vi också endast en anställd med kompetens inom kommunikationsfrågor. Vi insåg genast att vi behövde experthjälp och det visade sig vara en korrekt bedömning, vilket nästan aldrig går att veta i förväg.

Vad har Uppdrag Gransknings program om Grums kostat skattebetalarna?
För kommunens del har det förutom egen arbetstid, som vi inte räknat på, kostat
150 000 kronor + moms för konsulttjänster från Paul Ronge. Det vi betalat för är en "akut" medieträning på plats inför kamera för chefer och kommunalråd (hade inte haft någon sedan 2006) samt kortare föreläsning, rådgivning till oss på dagtid, kvällar och helger i slutet av januari (inför intervjun) samt under första hälften av mars (i samband med sändningen). Det ingick också skrivarbete.

SVT är avgiftsfinansierad public service-television. Kommunen har ingen kännedom om hur mycket pengar som lagts av SVT på UG:s Grumsreportage.

Tycker ni att det var väl spenderade pengar för kommunen?

Ja det tycker vi, även nu i efterhand. Fast det hade naturligtvis varit bättre om det inte alls hade behövts. Vi agerade utifrån vad vi ansåg var bäst för kommunen och alla våra medborgare på lång sikt.

Men är det inte bra att problemen som finns lyfts upp?
Kommunens kritik mot programmet handlar om att det var onyanserat och svartmålande. Man valde bort intervjun med kommunalrådet för att den ingav hopp. Den hårdvinklingen gynnar ingen, allra minst ungdomarna. Kommunen har däremot inte förnekat att det förekommer drogproblem och är hög arbetslöshet bland ungdomar i Grums. I programmet framfördes ingen kritik mot kommunens hantering av dessa problem. Det är en utmaning för hela samhället och vi arbetar med de medel vi har att tillgå på kommunal nivå. Flera saker som var på gång när programmet gjordes har nu hunnit starta upp: Första linjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ung framtidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och trygghetscenter.

Diverse som skrivits om UG och Grumsprogrammet (länksamling)

Kommunens debattartikel och svaret från UG
Uppdrag Gransknings ansvarige utgivare har svarat på kritikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Leif Haraldsson fört fram i en debattartikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. UG valde bort kommunalrådet i ett program som så gott som enbart handlade om hur illa ställt det är i Grums kommun. Detta trots att man har spelat in en 25 minuter lång filmad intervju med honom. Om Grums bara varit ett exempel, så borde man rimligen ha lyft fram några eller åtminstone någon mer kommun.


Anmälan till granskningsnämnden
Kommunen har anmält Uppdrag Gransknings program "Att leva och dö i Grums" till granskningsnämnden eftersom de framställde en hårt vinklad och starkt negativ bild av Grums kommun utan att låta kommunens företrädare få genmäle/representation i programmet. Detta trots att Uppdrag Gransknings reporter genomfört en ca 25 minuter lång intervju till avsnittet med kommunalråd Leif Haraldsson. De valde att inte alls ta med något ur denna intervju. Det nämndes ingenstans i programmet att man intervjuat kommunalrådet eller varför det valts bort. Därför framstod det för den stora tittarskaran som om att kommunen inte bryr sig om de problem som togs upp och att man eventuellt nekat att uttala sig. Programmet har dessutom stor genomslagskraft.

UG:s ansvarige utgivare har uttalat sig om anmälningen hos journalisten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra delen av Grums tätort. Foto: Tony Axelsson.

Uppdaterad: 2015-11-10