Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll och kommunicera. Grums finns på följande sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. Välkommen att följa och interagera!

Grums kommun använder några av de vanliga kanalerna inom de sociala medierna för att det ger oss en möjlighet till dialog och kommunikation där många av våra målgrupper är. Vi ser de sociala medierna som ett komplement till vår webbplats www.grums.se.

Känslig information

Lägg inte ut känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden. Tänk på att inte lägga ut reklam på våra sidor eller kränka någon. Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Facebook

På Facebook kan du följa mycket av det som händer i Grums kommun. Här är en förteckning över de sidor som tillhör Grums kommun:

Grums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster @grumskommun

Grums biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster @grumsbibliotek

Grums bad & sportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster @grumsbadsport

Grums äldreomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster @grumsaldreomsorg

Skolrestaurangen Jättegrytanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster @jattegrytan

Grums fritidsgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster @grumsfritidsgard

Instagram

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster grums_kommun och grumsfritidsgard

Twitter

Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster @Grums_kommun

Snapchat

Här kan du följa fritidsgården, biblioteket med flera. Lägg till oss med användarnamn: grums_kommun

Uppdaterad: 2017-02-03