Evenemang  l  Blanketter  l  Om webbplatsen  l  Anpassa  l  Sidor A-Ö  l  Kontakt  l  Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du är här:
Avdelare

Behandling av personuppgifter


Här lämnas information om hur Grums kommun behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats grums.se.

Personuppgiftsansvarig


Grums kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen grums.se. Information om hur du kontaktar oss finns på sidan Kontakta oss.

Personuppgiftsombud


Ulla Eliasson är personuppgiftsombud för Grums kommun. Ett personuppgiftsombud har som uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Ulla Eliasson nås via e-post eller tel. 0555-422 71.

Ändamål för behandling

Grums kommun behandlar dina personuppgifter för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som t.ex. register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen


Grums kommun är en offentlig verksamhet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information


Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Grums kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Sidansvarig: Helena Bergström
Informationsägare: Annika Lomarker
Senast uppdaterad: 2009-11-19