Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen består av kommunchef, gemensam service, medborgarkontor och verksamhet. Samtliga lyder politiskt under kommunstyrelsen.

Man kan lite förenklat säga att förvaltningen utför det som politikerna har beslutat om. De tjänstemän som arbetar inom förvaltningen bistår politikerna med beslutsunderlag utifrån lagstiftningen och sin yrkeskunskap.

På de olika delarnas sidor kan du läsa om deras olika verksamheter.

Välj i menyn till vänster eller i det klickbara organisationsschemat.

Klickbar skiss över förvaltningsorganisationen Kommunchef Gemensam service Medborgarkontorets chef Verksamhetschef Medborgarkontor Verksamhet
Uppdaterad: 2016-04-13