Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Kommunchef

Kommunchefens uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiska mål och beslut.


Som kommunens ledande tjänsteman företräder kommunchefen Grums kommun inom och utom kommunen. Leder kommunens ledningsgrupp. I uppdraget ingår också att verka för en kommunal ekonomi i balans och att skapa trovärdighet inom och utanför organisationen.

Kommunchef
Annika Lomarker

Tel. 0555 - 421 45
E-post: annika.lomarker@grums.se

Annika Lomarker
Uppdaterad: 2017-06-28