Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Lokalt aktivitetsstöd (LOK)


Kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd kan sökas av föreningar och ska stimulera till gruppverksamhet för barn och ungdom. Föreningar kan också söka statligt LOK-stöd från Riksidrottsförbundet.

Alla idrottOnline-anslutna föreningar lämnar in en utskrift av totalen (från IdrottOnline) som ska ha påskrift av LOK-stödsansvarig eller firmatecknare.
Ej IdrottOnline-anslutna använder kommunens ansökan som finns att hämta under e-tjänster/se&göra/föreningslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det statliga LOK-stödet kan endast sökas digitalt via IdrottOnline Klubb.

Viktiga datum för ansökan av kommunalt aktivitetsstöd:

1 januari - 30 juni ska vara kommunen tillhanda senast 25 augusti
1 juli - 31 december ska vara kommunen tillhanda senast 25 februari

Senast 1 juni
ska basuppgift, bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt eventuellt en ansökan om enhetstaxa vara inlämnat.

Vi har en fastställd summa att fördela för aktiviteter under vår och höst. Pengarna fördelas efter föreningarnas antal sammankomster och antal deltagartillfällen. När pengarna är fördelade och utbetalda, så är de också slut. Detta innebär att för sent inkomna ansökningar inte kan beviljas bidrag då potten redan är fördelad.

Rätten till aktivitetsstöd försvinner då begärda uppgifter inte lämnats in!

Närvarokort och ansökan
finns att hämta under e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress:
Grums kommun
Kultur och fritid
664 80 Grums

Uppdaterad: 2018-06-08

Relaterad information

Externa länkar:

Idrott Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksidrottsförbundet:
Hemsida: www.rf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Lokalt aktivitetsstöd:
Ann-Christine Andersson
telefon 0555-420 59
ann-christine.andersson@grums.se

Övriga fritidsfrågor:
Anläggnings- och idrottsansvarig
Leif Olsson
telefon 0555-421 52
leif.olsson@grums.se

Kultur- och fritidschef:
Martin Karlsson
telefon 0555-420 51
martin.karlsson@grums.se