Barn som kan prata om känslor mår bättre!

Maj 2022: Boktips: Livsviktiga snack. I boken finns kunskap, tips och praktiska övningar som hjälper dig och ditt barn att träna på just det.

Vi vill i detta "Elevhälsan informerar" slå ett slag för boken ”Livsviktiga snack” som skickas ut till alla vårdnadshavare till elever i åk 3. Även om man inte har barn som hunnit bli 9 år vill vi lyfta delar ur denna lilla bok, för det är viktigt för alla barn och vuxna. Från boken kan man läsa att forskning visar att om man kan sätta ord på känslor och be om hjälp när det behövs blir det en smula lättare. Forskningen visar väldigt tydligt att förmågan att kunna uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet – faktiskt för allt från att hoppa av skolan till depression och självmord. Så genom att lära våra barn att sätta ord på känslor och berätta för någon om hur de mår ger vi dem inte bara ett bra skydd. De och vi kommer förhoppningsvis också få det enklare och skapa närmare relationer längs vägen.

Boken tar även upp att vi oftast är bra på att lära våra barn hur man borstar tänder men inte lika bra på att träna på hur man pratar om känslor. Vidare kan man läsa i boken att ingen går genom livet och är enbart lycklig. Vi stöter alla på svårigheter och vi behöver lära oss att bemöta och hantera dessa. Tillsammans med våra barn behöver vi därför träna på att uttrycka våra känslor och förklara hur vi mår. Vi kan göra detta genom ord, teckningar eller lek, men vi behöver kommunicera om det. Grunden till bra kommunikation sker i vardagssamtalen. När det mesta flyter på har man ett perfekt läge att träna på att samtala om funderingar om livet och det som kan kännas jobbigt. Försök att prata med ditt barn ”på riktigt” en stund varje dag, varje barn brukar ha sin prattid. Fundera på när ditt barns prattid brukar vara, är det i bilen på väg till träningen? eller precis när ni ska somna? Visa din kärlek-detta kan ske på många sätt men det är viktigt att säga rakt ut att du är stolt över ditt barn och älskar det, säg det gärna varje dag och även när ni har fnurror på tråden.

Här kan ni ladda ned boken: https://www.suicidezero.se/livsviktigasnack/bok/ladda-ner-boken/ Länk till annan webbplats.

Har ni några funderingar kring detta ämne är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Elisabeth och Anna

Uppdaterad: 2022-07-26
  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Elisabeth Jonsson
Skolsköterska
elisabeth.jonsson@grums.se
0555-422 03

Anna Rom Norström
Skolkurator
anna.rom-norstrom@grums.se
0555-422 18