Leken - så viktig för ditt barns utveckling!

April 2021 -Denna gång tänker vi lyfta den viktiga leken som är såpass viktig att den är inskriven i FN´s konvention om barns rättigheter.

Rädda barnen skriver att ”Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.”Leken hjälper barn att utveckla sin fantasi och förmåga att samspela med andra.

På 1177 har de listat exempel på vad barn lär sig genom leken:

  • Barnet får veta mer om sig själv, sin kropp och omgiving
  • Barnet lär sig om andra genom att leka låtsas lekar
  • Barnet får lära sig att kompromissa och dela med sig
  • Barnet bearbetar upplevelser, händelser och intryck.
  • Barnet tränar empati, språket, utvecklar sin fantasi och kreativitet
  • Barnet tränar på sin koncentrationsförmåga

Det finns forskning på att relationen med ditt barn stärks genom lek och det som både Rädda barnen och 1177 skriver är att en kvart om dagen räcker. Som vuxen kan du uppmuntra lek genom att ge tid åt leken, kanske måste man skjuta på maten en liten stund för att ge leken utrymme. Ett bord kan snabbt förvandlas till en koja med lite material som kuddar och filt. Pennor och kritor ger möjlighet för barnet att skapa. Det är viktigt att barn får vara barn och att barnet/barnen själva får komma på vad hen skall leka med eller göra.

Som vuxen kan man vägleda i leken och givetvis säga ifrån om leken riskerar såra någon eller om barnet blir behandlad på ett sätt som inte är ok.

Barn mellan 5-7 år leker ofta rollekar, de kan leka familj, husdjur eller något de sett i en film.

7-10 år lekar barn ofta i större grupper med tydliga regler. Exempel på regellekar kan vara brännboll och bollspelet King. Barnen utvecklar egna lekar som de kommer på tillsammans med egna regler.

Hoppas ni hinner leka mycket och ha det bra tills vi hörs nästa gång .

Varma hälsningar Anna och Elisabeth

Uppdaterad: 2021-04-12

Kontakt

Elisabeth Jonsson
Skolsköterska
elisabeth.jonsson@grums.se
0555-422 03

Anna Rom Norström
Skolkurator
anna.rom-norstrom@grums.se
0555-422 18