Stöd till barn och föräldrar

Oktober 2021 Kontaktlista för olika slags stöd till barn och föräldrar

Alla våra skolor i kommunen har tillgång till elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, speciallärare, specialpedagoger samt skolkuratorer. Elevhälsoteamen leds av rektor. Elevhälsans målsättning är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever och finns som ett stöd för elever, vårdnadshavare och pedagoger.

Även utanför skolan finns det stöd och hjälp för barn och vårdnadshavare att få. Ibland kan det dock vara svårt att veta var man ska börja leta efter informationen. Därför har vi i detta nyhetsbrev valt att sammanställa information från Grums kommun och Region Värmland där ni som barn, föräldrar och familjer kan finna stöd. Det kommer också finnas information om hur ni kan komma i kontakt med respektive verksamhet.

Familjecentralen Grums
På familjecentralen samverkar Grums kommun och Region Värmland för stöd till familjer, föräldrar samt barn och ungdomar 0-25 år. Här finns bland annat BVC, förebyggande socialtjänst och ungdomsmottagning samlat på ett ställe. Här erbjuds stödsamtal i frågor som rör barn och familj. Eva Hansson är kontaktperson och nås på nummer 0555-422 12.

Humlan
Humlan är en gruppverksamhet för barn. Här träffas barn i samma ålder med liknande upplevelser och får svar på sina frågor. Det kan till exempel handla om att ha en förälder som har ett missbruk eller psykisk sjukdom, att ha upplevt en skilsmässa, sorg eller våld. Vid varje tillfälle fikar deltagarna tillsammans. Gruppverksamheten är avgiftsfri. Läs mer på grums.se eller kontakta gruppledare Susanne för frågor eller anmälan. Susanne Havenström: 0555-420 76 eller 070-285 43 22.

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Hos individ- och familjeomsorgen kan familjer finna olika typer av stöd. Bland annat går det att få råd och stöd i föräldrarollen, delta i föräldrastödgrupper, ansöka om kontaktfamilj/kontaktperson eller personligt stöd från familjebehandlare. För mer information om IFO ta kontakt med deras reception på 0555-422 82 eller läs mer på grums.se.

Första linjen
Första linjen unga drivs av Region Värmland i samarbete med bland annat Grums kommun och arbetar för barn och ungas psykiska hälsa. Till Första linjen kan barn mellan 6-20 år samt deras närstående få råd, stöd och behandling. Det erbjuds kortare behandlingsinsatser upp till fem möten. Behövs mer eller annan hjälp hjälper de dig vidare. Besöken kostar inget. För mer information gå in på 1177.se och sök efter Första linjen Karlstad eller ring på nummer 010-831 45 00. Du kan ringa måndag-tisdag samt torsdag-fredag mellan kl. 08.30-09.30.

Föräldrastödsmottagningen i Karlstad
Föräldrastödsmottagningen är länsövergripande och erbjuder stöd till familjer där insatsen bygger på samspelsinriktat föräldrastöd. Föräldrastödsmottagningen vänder sig till familjer vars barn är yngre än 10 år. Kontakt sker via egen vårdbegäran på 1177.se eller genom att ringa till Barn- och familjestöd för att boka en telefontid för privat vårdbegäran. Telefon: 010-831 43 93.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
BUP arbetar med att bedöma, utreda och behandla psykisk ohälsa och är till för barn mellan 0-17 år och deras familjer. Att komma i kontakt med BUP görs via att själv ringa till rådgivningen eller lämna en egen vårdbegäran via 1177.se. Telefon: 010-831 83 00. Telefontider för rådgivning: Mån-fre kl. 08.20-15:00.

Varma hälsningar Elisabeth och Anna

Uppdaterad: 2021-10-21
  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Elisabeth Jonsson
Skolsköterska
elisabeth.jonsson@grums.se
0555-422 03

Anna Rom Norström
Skolkurator
anna.rom-norstrom@grums.se
0555-422 18