Växa i Värmalnd

Septemper 2022 - Vi informerar om Länsstyrelsens långsiktiga förebyggande arbete för föräldrar och andra viktiga vuxna.

Man träffas och samtalar över ett tema och tillsammans kan vi få idéer och tips som kan skapa en positiv förändring i ditt och ditt barns liv. Nya teman arbetas fram från Länsstyrelsen i detta nu och snart kommer 6 nya teman att presenteras.
Alla tampas med utmaningar i olika former och syftet är att träffarna ska fylla på deltagarna och oss samtalsledare med tips och energi. Att vara förälder eller annan viktig vuxen kan ibland vara påfrestande och att få draghjälp av varandra är viktigt. Våra barn och unga ställs
inför situationer som många av oss inte behövdes ställas inför som unga. Detta i sin tur ställer högre krav på oss vuxna och då behöver vi hjälpa varandra.
Så håll nu ögonen öppna om ni ser och hör om Växa i Värmland. Även familjecentralen bjuder in till samtalsträffar.

Hör gärna av er till oss om ni har några funderingar kring Växa i Värmland.

Elisabeth och Anna

Uppdaterad: 2022-09-19
  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Elisabeth Jonsson
Skolsköterska
elisabeth.jonsson@grums.se
0555-422 03

Anna Rom Norström
Skolkurator
anna.rom-norstrom@grums.se
0555-422 18