Vi är en TL-skola!

Maj 2021- Med detta nyhetsbrev vill vi berätta mer om innehållet i Trivselledarprogrammet (TL) och vad det innebär att kummunens skolor är anslutna till TL.

TL är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare skapar möjligheter för en ökad aktivitet på rasterna.

Trivselprogrammets mål är att:
- Öka trivseln
- Främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
- Bygga goda vänskapsrelationer
- Förebygga konflikter och mobbning
- Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
- Främja ökad aktivitet i undervisningen

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) står att läsa: “Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Alla barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion. [...] Elever ska göras delaktiga i aktiviteter för att främja en god atmosfär på skolan. Aktiviteter som främjar relationer kan leda till en känsla av gemenskap som stärker känslan av tillhörighet till skolan”.

En trivselledare är en elev som bidrar till mer aktivitet, bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö. Eleverna nominerar anonymt de elever i sin klass som de tycker är vänliga och respektfulla. Eleverna utbildas i rollen som trivselledare, bl a hur man är en positiv ledare, hur man delar lag på ett bra sätt och vad man kan tänka på när man leder olika lekar och aktiviteter. Fokus läggs på värderingar som inkludering, vänlighet och respekt. Trivselledarna ansvarar för att sätta igång aktiviteter, välkomnar alla som vill vara med och deltar även själva. De får träna sig på att leda och organisera samt planera och utvärdera sitt arbete tillsammans med personalen.

Rasten är en outnyttjad resurs och aktiva raster kan väga upp för en del av inaktiviteten hos elever. Att få med fler barn i lek är också en viktig aspekt i arbetet med en inkluderande inlärningsmiljö där unga ges möjlighet att bygga vänskapsrelationer med jämnåriga.

Vill ni veta mer om trivselprogrammet kan ni läsa mer på www.trivsel-ledare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ta kontakt med TL-ansvariga på respektive skola.

TL-ansvariga Södra skolan:

Emelie Håkansson emelie.hakansson@edu.grums.se

Marie Svartmo marie.svartmo@edu.grums.se

TL-ansvariga Slottsbrons skola:

Linnea Hult linnea.hult@edu.grums.se

Lisbeth Petersén lisbeth.petersen@edu.grums.se

TL-ansvarig Jättestenskolan:

Oscar Park oscar.park@edu.grums.se

Uppdaterad: 2021-10-21
  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Elisabeth Jonsson
Skolsköterska
elisabeth.jonsson@grums.se
0555-422 03

Anna Rom Norström
Skolkurator
anna.rom-norstrom@grums.se
0555-422 18