Specialpedagog/speciallärare

Specialpedagog/speciallärare arbetar för att alla elever ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet.

Förskoleklass - årskurs 3

Susanne Hartin
Specialpedagog
0555-421 08
susanne.hartin@grums.se

Therese Sandström
Speciallärare
0555-423 23
therese.sandstrom@edu.grums.se

Årskurs 4-9

Ulla Johansson
Speciallärare
ulla.johansson@edu.grums.se

Helen Engdal
Speciallärare
helen.engdal@edu.grums.se

Rosita Eriksson
Speciallärare
rosita.eriksson@edu.grums.se

Uppdaterad: 2021-09-28

Navigera vidare