Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på Jättestenskolan har som uppgift att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad.

Studievägledning på Jättestenskolan

Jättestenskolans studie- och yrkesvägledare är en del av elevhälsoteamet och har kontakt med elever, vårdnadshavare, lärare och övrig personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn.

Oscar Lisberg
Studie- och yrkesvägledare Jättestenskolan
0555-422 25
oscar.lisberg@grums.se

Uppdaterad: 2023-11-22

Se även

Söker du studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning?

Vuxenutbildning