Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare (SYV) har som uppgift att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad.

Studie och yrkesvägledare har kontakt med elever, vårdnadshavare, lärare och övrig personal i skolan samt företrädare för arbetslivet och utbildningssektorn.

 

Oscar Fredriksson
Studie och yrkesvägledare
0555-422 25
oscar.fredriksson@grums.se

Uppdaterad: 2021-09-03

Navigera vidare