Förskola

Vi har nio kommunala förskolor i Grums kommun. Det finns också två föräldrakooperativ.

En grupp barn

Foto: Øyvind Lund


Förskolans verksamhet är till för barn från ett års ålder fram till det att de börjar förskoleklass. Verksamheten i förskolan lägger grunden för barns lärande och utveckling. Förskolan regleras av en egen läroplan, Lpfö-98.

Alla pedagoger i förskolan bidrar till barnens lärarande och utveckling. Förskollärarnas särskilda uppdrag är att ansvara för kvalitén i förskolan och finns beskriven i förskolans läroplan.

Trygghet och trivsel                                          

Vi erbjuder en trygg miljö i våra förskolor, som är utvecklande, utmanande och som på samma gång också inspirerar till lek och aktiviteter.

Vårt mål är att göra våra verksamheter till en rolig och berikande plats och göra alla barn delaktiga. Pedagogerna i våra verksamheter ser det unika i varje barn och ger det utrymme att samverka i barngruppen och enskilt utifrån var och ens förutsättningar.

Allas lika värde

Alla förskolor i Grums kommun har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen finns diskrimineringsarbetet beskrivet och hur vi bedriver uppdraget med att se alla barns lika värde och rättigheter. Oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning skall alla barn behandlas lika.

Vi använder oss av olika material och strategier, beroende på barngruppens sammansättning samt intresse för att på ett så naturligt sätt som möjligt sätta fokus på frågeställningar som berör diskriminering och kränkande behandling.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen med synpunkter eller frågeställningar kring trivsel och trygghet i våra verksamheter.

Kvalitet och utveckling

I våra förskolor pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra verksamheten och möta de krav som ställs.

Kommunen lämnar underlag till olika databaser med jämförelsetal och nyckeltal som finns bland annat på Internet. Kommunen medverkar också i olika typer av kommunundersökningar, både övergripande för hela kommunen och för olika kommunala verksamheter.

Dokumentation och utvärdering är de redskap som vi använder för att utveckla verksamheten. Barnen och du som vårdnadshavare har möjlighet att påverka vårt arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet redovisas genom dokumentation.

Dina synpunkter är viktiga

För att kunna utveckla och förbättra våra verksamheter är det viktigt att vi får reda på vad du tycker och hur du upplever verksamheten. Därför genomför vi varje år en kund-och brukarundersökning där vårdnadshavare och barn får tycka till om förskolan.

Stöd i förskolan

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett bakgrund och förutsättning. Vi har ett särskilt ansvar för de barn som behöver stöd. Normalt sett ges stöd till barn oftast i den ordinarie barngruppen och anpassas efter varje barns behov. Förskolans pedagoger har tillgång till handledning av specialpedagog.

Uppdaterad: 2020-07-03

Kontakt

Karta över förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områdeschef/ Rektor
Frida Lindberg
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se
Ansvarig för förskolorna:
Kompassen, Viljan, Åshammar, Borgvik 

Rektor
Marie-Louise Dahl
0555-422 41
marie-louise.dahl@grums.se
Ansvarig för förskolorna: 
Backvägen, Svalan, Slottsbron, Segmon, 
Öppna förskolan

Rektor
Anne Glans
0555-421 97
anne.glans@grums.se
Ansvarig för förskolan Mossen samt barnplaceringar

Avgiftshandläggare
Lisbeth Wielbass 
0555-421 58
lisbeth.wielbass@grums.se


Vill du vikariera inom barnomsorgen?

Besök Vikariebankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Externa länkar

Skolverket: förskolans läroplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flera av förskolorna här är delaktiga i miljöprojektet Grön flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Navigera vidare