Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Åshammars förskola

Åshammars förskola

Foto: Øyvind Lund

Om oss

Ålder 1-5 år

Vår förskola ligger i Åshammar 1,5 km norr om Grums tätort. Vi har ljusa fina lokaler och en stor härlig utegård som lockar till lek och rörelse. Vår tomt gränsar till en lantgård så hästar och får är naturliga inslag i barnens vardag.

Så här jobbar vi

På vår förskola vill vi erbjuda en trygg och rolig verksamhet som skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande. Barn utvecklas och lär sig genom lek och i samspel med andra barn. Hos oss får leken stort utrymme och vi pedagoger är medaktörer som medvetet och aktivt stöder barnen i den fria leken. Vi vill också ta tillvara på barnens naturliga intresse för rörelse och inspirera till en fortsatt sund inställning till motion. Vi har ex gympa och  är utomhus varje dag, oavsett väder.

Vi har löpande pedagogisk dokumentation. Vi har även reflektion i arbetslaget varannan vecka där vi går genom dokumentationen. Varje år har vi kvalitetsredovisning där vi utvärderar vår dokumentation och verksamhetsplan. Vi har även en egen plan för diskriminering och kränkande behandling som vi integrerat i vårt dagliga arbete och reviderar varje år.

Kontakta oss

Besöksadress:
Solhagen 21 D
664 91 Grums

Telefon:
0555- 423 02, 070-209 86 92

Uppdaterad: 2018-10-08

Relaterad information

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Vill du veta mera, vänligen kontakta:

Förskolechef 
Frida Lindberg     
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se