Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Förskolan Viljan

Förskolan Viljan

Om oss

Ålder 1-5 år

Vår förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. För att vidga vyerna gör vi ofta utflykter i vår närmiljö tillsammans med barnen, såsom biblioteket, skogen och besök på andra förskolor.

Så här jobbar vi

Vi är en förskola med två avdelningar, Räven(1-3 år) och
Delfinen(3-5 år) som erbjuder en god pedagogisk miljö.

På vår förskola har vi skogen på gården, barnen har möjlighet att
utforska naturen i vår direkta närhet, tillsammans med oss pedagoger.

Vi på förskolan Viljan strävar efter att erbjuda alla våra barn en
lugn ,trygg och lärorik miljö.

Språket är centralt och viktigt i barns utveckling och lärande.Vi använder oss av mycket språkstärkande material. Språkpåsar, rim och ramsor, sångkort, tecken till stöd m.m.

Vi utgår från barnens tankar, kompetenser och kunskaper när vi utformar miljön och verksamheten.

Genom rika möjligheter till upplevelser och material både inne och ute, upptäcker och utforskar vi tillsammans med dem. På så sätt skapar vi kreativa läroprocesser som utmanar barnen och ger dem lusten till ett livslångt lärande.

Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi varje barns lärande och får på så sätt förståelse för deras tankar och funderingar och kan lotsa dem vidare i deras fortsatta utveckling.

Kontakta oss

Besöksadress:
Gamla Vägen 41
664 30 Grums

Telefon:
0555-422 55, 076-495 40 57
0555-422 21

Uppdaterad: 2017-10-25

Relaterad information

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Vill du veta mer, vänligen kontakta:

Förskolechef 
Frida Lindberg     
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se