Kostnadsfri allmän förskola

Alla barn i kommunen har rätt till plats på förskola från höstterminen det året barnet fyller tre år. Ansökan om plats till kostnadsfri allmän förskola måste göras.

Vad innebär kostnadsfri allmän förskola?

Kostnadsfri allmän förskola innebär att barnet får möjlighet att vistas på förskolan 525 timmar per år.

  • Placeringen följer skolans läsår och inför varje nytt läsår måste ny ansökan göras.
  • Görs inte en ny ansökan senast i maj övergår placeringen till en betalande placering från och med 1 augusti samma år.
  • Tiderna är förlagda till fem timmar/dag tre dagar i veckan. Vilka dagar och tider styrs av förskolan och rektor.
  • Barnet är ledigt alla lov och studiedagar.
    Läsårstider, förskola
  • Verksamheten är frivillig och helt avgiftsfri.
  • Skolskjuts utgår inte utan hämtning och lämning görs av vårdnadshavare.

Större behov än 15 timmar per vecka

De barn som har behov av mer tid än 15 timmar/vecka får avdrag med 33 % på fakturan månaderna september till maj (full avgift gäller under juni – juli – augusti) för att få en likvärdig del av kostnadsfri placering.

Övergång till betalande placering

Vid utökat behov, på grund av arbete eller studier, kan man omgående övergå till en betalande placering. Kontakta barnplaceringsansvarig.

Vistelsetiden styrs av arbete- och studietider samt restid. Om du lämnar ditt barn mer än 15 timmar/vecka och inte meddelar detta, kommer avgift att tas ur retroaktivt från den dag då barnet gick upp i tid.

Ansök om plats till kostnadsfri plats

Har du en betalande plats och vill övergå till en kostnadsfri allmän placering gäller följande:

max 15 timmar/vecka samt att följa övriga regler för detta (se ovan).

Handläggningstiden från betalande placering till kostnadsfri allmän förskola är två månader. Blir du till exempel arbetssökande eller föräldraledig går du direkt ner till 15 timmar/vecka.

Skicka in blanketten i tid. När blanketten har skickats in övergår placeringen till att vara kostnadsfri två månader efter att blanketten har inkommit till kommunen, fram till dess betalar du för platsen som tidigare.

Vad innebär kostnadsfri allmän förskola?

Förskolans verksamhet genomsyras av förskolepedagogiken, vilken utgår från att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i den. Leken har stor betydelse och bygger på barnens lust och nyfikenhet och behov att utforska sin tillvaro.

Förskola och fritidshem - Ansökan kostnadsfri allmän förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2023-08-10