Om allmän förskola

Ditt barn erbjuds plats i allmänna förskolan från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Verksamheten som omfattar 525 timmar per år och följer skolans läsårstider, är frivillig och avgiftsfri och alla barn är välkomna.

Skolskjuts utgår ej utan hämtning och lämning görs av förälder.

Verksamheten genomsyras av förskolepedagogiken, vilken utgår ifrån att förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i den. Leken har stor betydelse och bygger på barnens lust och nyfikenhet och behov att utforska sin tillvaro.

Förskolan utgår ifrån en syn på barnet som kompetent och med stora inneboende resurser. Att barnet får pröva och utforska tillvaron och får känna tillit till sin egen förmåga är viktigt.

Språkutvecklingen är ett viktigt område i förskolans verksamhet.

Uppdaterad: 2020-02-05

Navigera vidare