Backvägens förskola

Backvägens förskola

Om oss

Ålder 3-5 år

Vår förskola hittar ni strax intill landstingets vårdcentral i Grums. Vi har nära till både storskogen med alla växter och djur och lillskogen där Filurerna bor. Alldeles in på husknuten har vi även hockeyhallen och idrottsplatsen. På Backvägen finns det två avdelningar, Måsen och Tärnan, med ett nära samarbete.

Så här jobbar vi

Vi använder leken och våra vardagssituationer som utgångspunkt för barns utveckling och lärande. Vi utmanar dem i deras tankebanor och låter dem hitta egna vägar till förståelse och kunskap. Barn och pedagoger lär och upptäcker tillsammans och vägen till kunskap är ofta viktigare än målet.

Varje vecka har pedagogerna gemensam reflektion där de ser över läroplanen och kontrollerar att den följs. Verksamhets- och pedagogisk dokumentation med barnen sker regelbundet. Där reflekterar pedagogerna tillsammans med barnen över saker som skett. Varje år gör pedagogerna även en utvärdering för att kvalitetssäkra läroplan, pedagogisk inriktning och arbetssätt.

Plan mot diskriminering 16/17PDF (pdf, 243.7 kB)

 

Kontakta oss

Besöksadress:
Backvägen 1
664 30 Grums

Telefon:
Tärnan 0555-422 58, 070-515 62 76
Måsen 0555-422 85, 070-515 62 88

Uppdaterad: 2019-07-03

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Vill du veta mer, vänligen kontakta:

Rektor
Marie-Louise Dahl
0555-422 41
marie-louise.dahl@grums.se

Specialpedagog
Letizia Corsi
0555-422 27
letizia.corsi@grums.se

Navigera vidare