Backvägens förskola

Ålder 3-4 år. Backvägens förskola är centralt belägen i Grums tätort med närhet till skogen. Förskolan består av två avdelningar: Måsen och Tärnan.

Kontakta oss

Telefon

Tärnan
0555-422 58, 070-515 62 76

Måsen
0555-422 85, 070-515 62 88

Besöksadress

Backvägen 1, 664 30 Grums

Vår utbildning

På Backvägens förskola strävar vi efter en trygg, inkluderande och omsorgsfull utbildning som läggger grunden i det livslånga lärandet. Här skapas miljöer utifrån barnens intressen och tillsammans utforskar vi vår omvärld och lär av varandra. Vi ser barnen som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare. Lyssnande, dokumentation och reflektion är viktigt för oss för att kunna följa och utveckla barnens lärprocesser.

Värdegrunden är något vi arbetar mycket med på Backvägen. Vi vill att alla barn ska få vara den de är och lära sig se varandras olikheter som en tillgång. Vi jobbar aktivt med värdegrundsmaterialet " Vännerna i kungaskogen". På vår förskola kommer vännerna och hälsar på ibland. De visar hur vi kan vara bra kompisar mot varandra. Alla våra vänner från kungaskogen har olika personligheter som speglar vår förskolas strävan efter att se varandras olikheter.

Vi har nära till skogen som vi ofta besöker och utforskar. Vi strävar efter ett öppet klimat mellan avdelningarna och vill att alla barn som går här ska känna trygghet med alla pedagoger.

Här hittar du fler kontaktuppgifter till rektor och specialpedagog

Uppdaterad: 2023-04-27