Backvägens förskola

Ålder 3-4 år. Backvägens förskola hittar du strax intill vårdcentralen i Grums. Vi har nära till både storskogen med alla växter och djur och lillskogen där Filurerna bor. Alldeles in på husknuten har vi även hockeyhallen och idrottsplatsen. På Backvägen finns det två avdelningar, Måsen och Tärnan som har ett nära samarbete.

Kontakta oss

Telefon

Tärnan
0555-422 58, 070-515 62 76

Måsen
0555-422 85, 070-515 62 88

Besöksadress

Backvägen 1, 664 30 Grums

Så här jobbar vi

Vi använder leken och våra vardagssituationer som utgångspunkt för barns utveckling och lärande. Vi utmanar dem i deras tankebanor och låter dem hitta egna vägar till förståelse och kunskap. Barn och pedagoger lär och upptäcker tillsammans och vägen till kunskap är ofta viktigare än målet.

Varje vecka har pedagogerna gemensam reflektion där de ser över läroplanen och kontrollerar att den följs. Verksamhets- och pedagogisk dokumentation med barnen sker regelbundet. Där reflekterar pedagogerna tillsammans med barnen över saker som har skett. Varje år gör pedagogerna även en utvärdering för att kvalitetssäkra läroplan, pedagogisk inriktning och arbetssätt.

Här hittar du fler kontaktuppgifter rektor och specialpedagog

Uppdaterad: 2020-08-31

Navigera vidare