Mossens förskola

Mossens förskola

Om oss

Ålder 1-5 år

Vår förskola ligger i ett bostadsområde i Grums med skogen alldeles in på knuten. Vi har en stor och varierande gård som erbjuder rika möjligheter till utforskande och lek.

Mossen är uppdelad på fem avdelningar:

Bävern 1-3 år
Kvisten 1-3 år
Björnen 3-5 år
Lingonen 3-5 år
Kotten 3-5 år

På Mossen arbetar barnen i olika lärverkstäder som t.ex. ateljé, naturrum och verkstad för teknik, kemi och fysik.


Så här jobbar vi

Barnen är förskolans viktigaste resurser. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vår verksamhet formas utifrån barnens idéer, intressen, nyfikenhet och behov.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Därför erbjuder vi lärorika och utmanande miljöer som skapar förutsättningar för ett undersökande lärande, i samspel med andra. Lärmiljöerna stimulerar till utforskande kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Barn och pedagoger använder sig tillsammans av pedagogisk dokumentation. Dokumentationen ger kunskap om varje barns utveckling och lärande samt underlag för att utveckla och förändra verksamheten. Varje vecka har personalen reflektioner där vi går genom vår dokumentation och ser till att det upprätthålls.


Kontakta oss

Besöksadress:
Björnmossavägen 14
664 32 Grums

Telefon:
Bävern 073-867 09 77
Kvisten 072-142 45 01
Kotten 0555-420 99, 070-5156272
Lingonen 0555-420 97, 070-5156228
Björnen 0555-420 98, 070-5156260

Uppdaterad: 2020-07-03

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Vill du veta mer, vänligen kontakta:

Rektor
Anne Glans
0555-421 97
anne.glans@grums.se

Specialpedagog
Letizia Corsi
0555-422 27
letizia.corsi@grums.se

Navigera vidare