Slottsbrons förskola

Slottsbrons förskola Strandlyan

Strandlyan.

Om oss

Vår förskola finns vid Slottsbrons skolområde, nära grundskola och fritids. Alldeles i närheten finns skog och härlig natur. Vi har ett stort utomhusområde med flera lekplatser där barnen leker.

Förskolan består av fyra hus: Junibacken, Strandlyan, Mellangården och Sörgården. Junibacken och Strandlyan är äldreavdelningar och Mellangården och Sörgården är yngreavdelningar.

Så här jobbar vi

På vår förskola är barnens inflytande, utforskande och medbestämmande i fokus. Vi utgår från varje barn intresse och behov, därför utvecklas och förnyas vår verksamhet ständigt.

Vi jobbar aktivt med värdegrundsarbete och kamratrelationer. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper utifrån deras intressen och behov. Det är viktigt att alla barn känner sig trygga hos oss, både med varandra, oss pedagoger och den miljö de vistas i.

 

Kontakta oss

Besöksadress:
Skolgatan 1,3
660 40 Slottsbron

Telefon:
Junibacken 0555-423 29, 076-495 30 72
Strandlyan 0555-423 28, 070-560 10 76
Mellangården 0555-421 73, 070-539 30 83
Sörgården 0555-423 27, 072-142 15 44 

Slottsbrons förskola Junibacken

Junibacken.

Uppdaterad: 2020-02-07

Kontakt

Postadress:
Grums kommun
664 80 Grums

Vill du veta mer, vänligen kontakta:

Rektor
Marie-Louise Dahl
0555-422 41
marie-louise.dahl@grums.se

Specialpedagog
Letizia Corsi
0555-422 27
letizia.corsi@grums.se

Navigera vidare