Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet som barnet deltar i på skolfri tid och skollov. Det finns på alla våra grundskolor.

Två flickor i skogen

Foto: Øyvind Lund

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för barn som går i förskoleklass t.o.m. klass 5, under den skolfria delen av dagen och under skollov. Fritidshem finns vid alla grundskolor i Grums kommun och verksamheten erbjuds under hela året.

Ditt barn har rätt till fritidshemsplats om du arbetar, studerar eller om ditt barn har ett behov av stöd. De barn som inte har plats på fritidshemmen i vanliga fall, erbjuds skollovstillsyn under skolans samtliga lov.

Regler fritidsverksamhetPDF (pdf, 215.3 kB)

Uppdaterad: 2020-03-26

Navigera vidare