Grundskola

I Grums kommun finns det sex stycken grundskolor, varav två är friskolor. Alla kommunala skolor förutom Jättestenskolan har undervisning från förskoleklass till årskurs 3. Årskurserna 4-9 går på Jättestenskolan i Grums tätort.

Skolor i kommunen

Förskoleklass - årskurs 3:
Södra skolan, Grums tätort
Slottsbrons skola, Slottsbron
Skruvstads skola, Skruvstad

Förskoleklass - årskurs 6:
Borgvik friskolalänk till annan webbplats Borgvik 
Värmskogs friskola & förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Värmskog

Årskurs 4 - 9:
Jättestenskolan, Grums tätort

För att få mer information om respektive kommunal skola se menyn till vänster. För friskolor se länkar till deras egna hemsidor ovan.

Grundskolornas upptagningsområden
Varje skola har ett upptagningsområde där alla elever inom detta område blir anvisade till den skolan.

Varje elev/familj kan välja vilken skola de önskar inom kommunen och även skolalternativ utanför kommunen. Skillnaden är om man gör ett eget val som inte är den anvisade skolan ansvarar inte kommunen för anpassning av skolskjutsturer. Eleven får nyttja all befintlig skolskjutstrafik men saknas det någon tur måste elev/familj ansvara för detta själva.

Elever som bor inom Borgviks upptagningsområde anvisas till Skruvstad i första hand men kan också välja Södra skolan. I övrigt gäller område/skola enl. kartan.
UpptagningsområdenPDF (pdf, 748.5 kB)

Föräldrasamverkan

Föräldramöten
Samtliga grundskolor har föräldramöten minst en gång om året. På dessa möten väljs också en förälder från varje klass till föräldrarepresentant. Representanterna ingår i en samverkansgrupp som ses varje termin.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal sker minst två gånger om året. Ett av dessa möten ska vara skriftligt och utgör då en individuell utvecklingsplan som utarbetas för varje elev. Den individuella utvecklingsplanen ska följas och följas upp under året. Varje år görs planen om. Vid behov av extra stöd hålls även samrådskonferenser mellan hem och skola.

Likabehandling
Varje skola har en egen likabehandlingsplan. Skolorna utarbetar en ny varje år. Du hittar skolornas likabehandlingsplaner på deras respektive sidor.

Barnen placeras i den skola de bor närmast. Om ni vill byta, kontakta rektorn på den skola ni vill byta till. I sådant fall antas eleven om det finns platser kvar efter att barnen som bor närmast skolan placerats. Eleven får då inte hjälp med skolskjuts.

Anmälan av grundskoleplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elevhälsoplan 2018/19PDF (pdf, 646.3 kB)

Information om G Suite for Education (GSE) 531.46 kBPDF (pdf, 531.5 kB)

Uppdaterad: 2019-08-27

Navigera vidare