Elevhälsa F-3

Om elevhälsans informationsbrev

Vi i elevhälsan F-3 lägger regelbundet ut information här om olika ämnen som vi finner aktuella eller intressanta.

Länk till våra informationsbrev


Elevhälsan informerar - Februari 2020

Välkommen tillbaka till en ny termin. Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med er!

Alla våra skolor i kommunen har tillgång till elevhälsoteam bestående av skolsköterskor, specialpedagoger samt skolkuratorer. Elevhälsoteamen leds av rektor. Elevhälsans målsättning är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever och finns som ett stöd för elever, vårdnadshavare och pedagoger.

Relationer är bland det viktigaste vi har i livet. Att få bra relationer kan kräva både tid och engagemang.

I vårt dagliga arbete med barn har vi uppmärksammat att många frågor handlar om relationer till vuxna. Vi skulle därför vilja lyfta fram vikten av relationer.

Rädda barnen har ett material som heter Stärk relationen-så maxar du livet med barnen. I detta informationsbrev från elevhälsan har vi använt ovanstående material. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/sa-starker-du-relationen-till-dina-barn/länk till annan webbplats

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till någon av oss i elevhälsan.

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Jonsson, skolsköterska 0555-422 03, elisabeth.jonsson@grums.se

Anna Rom Norström, skolkurator 0555-422 18, anna.rom-norstrom@grums.se

Susanne Hartin, specialpedagog 0555-421 08, susanne.hartin@grums.se

Linda Sundquist, specialpedagog 0555-420 25
linda.sundquist@edu.grums.se

Uppdaterad: 2020-01-16

Navigera vidare