Grundsärskolan

Grundsärskolans lägre stadier, åk 1 - 3, finns på Södra skolan i Grums. De högre stadierna åk 4-9 finns på Jättestenskolan.

 
Särskolan på Södra skolan är trivsamt inrett. Miljön stimulerar till kreativitet och lust att lära. I särskolan på Södra skolan arbetar två lärare.

Särskolan på Jättestenskolan är indelad i två grupper åk 4-6 samt åk 7-9. Även på Jättestenskolan har eleverna fina och trivsamma lokaler. På Jättestenskolan har de två grupperna egna sajter som du kan se här, åk 4-6länk till annan webbplats och åk 7-9länk till annan webbplats.

Individualiserad och varierande undervisning
Undervisningen är mycket varierande. Genomgångar sker ibland i grupp, men oftast individuellt. Varje elev har sin egen ämnesplanering. Eleverna har läroböcker, men lärarna arbetar till största delen med laborativ undervisning. På Jättestenskolan har varje elev sin egen dator som används i undervisningen.

Matematik i särskolan
Lärarna har deltagit i Matematiklyftet för särskolan. Elever i särskolan lär på samma sätt som elever i grundskolan, men behöver mer tid och mer varierade erfarenheter. Aktiviteterna i Matematiklyftet bygger i hög grad på interaktion och kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare.

Grundsärskolans läroplan
Särskolan har en egen läroplan som i mångt och mycket liknar grundskolans läroplan. Det som skiljer är bland annat betygskriterierna och uppnåendemålen. Under många år har grundsärskolans lägre stadier haft en mycket hög måluppfyllelse.

Grundsärskolans läroplan och kursplaner >>
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2020-03-06

Kontakt

Grundsärskolan åk 1-3

Expedition
Carina Ångman
carina.angman@grums.se
0555-422 00

Rektor
Susanne Marklund
0555-422 06
susanne.marklund@grums.se

Susanne Marklund, rektor Södra skolan

 

Grundsärskolan åk 4-9

Expedition
0555-421 87
0555-421 85

Rektor
Lennart Nilsson
0555-421 86
lennart.nilsson@grums.se

Navigera vidare