Skapande skola

Konst läsåret 2019-2020

Läsåret 2019-2020 handlar Skapande skola om att i samarbetet med Alma Löv uppleva Museets utställningar och tillsammans med Musée pedagogerna skapa egna konstverk utifrån de frågor och teman de har arbetat med under projektperioden.

I år är temana ”Djur” åk 3, ”Identitet” åk 6 och ”Genetik” åk 9. En utställning av konstverken genomförs i samverkan med Biblioteket i Grums. Åk 9 deltar också i ett forskningsprojekt kring samverkan mellan Museum, Skapande och undervisning i Naturorienterande ämnen.

Konst höstterminen 2018

I samarbete med Alma Löv Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Östra Ämtervik

Skapande skola

Animering vårterminen 2018

Lärare och elever har denna termin arbetat med animering.

Dans och rörelse vårterminen 2017

I år 2017s Skapande Skola-projekt handlade det om rörelse. Dansgruppen Blå Björk med framför allt Christina Gabrielsson hade workshops med rörelse och afrikanska rytmer. Det blev ett pass med varje klass i förskoleklass till åk 2. Treorna fick tre pass med rörelse och fick även tillverka pinnar som de lärde sig att spela på. Det hela avslutades med en dansfest för arbetslagen f-klass-åk 3 - det blev en dansfest med flera musiker som tillsammans med eleverna framförde det som alla hade tränat på.

Dans i Slottsbrons skola.

Dans i Slottsbrons skola.

Dagvatten

Dansgruppen Dagvatten


Treorna deltog i ett annat projekt där de fick besök av danspedagogen Isabell Johansson. Hon träffade eleverna och arbetade med värdegrundsfrågor. Elevernas tankar togs sedan tillvara och utgjorde grunden till en dansföreställning som Isabell skapade. Den framförde hon sedan tillsammans med sin dansgrupp Dagvatten i slutet av vårterminen.Sagor och musik  vårterminen 2016.

En himla festlig musikal
Treorna i Grums (Södra skolan, Slottsbrons skola och Skruvstad skola) har under läsåret 2015/2016 arbetat med sago- och musiktema. Inom ramen för projekt Skapande skola har de skapat en fantastisk musikal.

Sagorna har barnen skrivit själva i klasserna. Sedan har de tillsamman med musikpedagog Alexandra Larsson skrivit och tonsatt sångerna. De har också gjort dekoren till musikalen som sattes upp på Gruvan, f.d. Folkets Hus i Grums.

Lärarna i åk 3, Johanna Gärdestam, Sofie Westin, Jennie Adolfsson, Päivikki Karlsson, Emelie Mattsson och Tina Löwenborg ledde framgångsrikt arbetet med sagoskrivandet, träningen och tog hand om all logistik. Caermith Ekström stod för ljud och ljus.

En himla festlig musikal.

En himla festlig musikal.


Uppdaterad: 2020-04-07

Navigera vidare