Skruvstads skola

Skruvstads skola ligger 7 km utanför Grums tätort i direkt anslutning till skogen.

Skruvstad

Om oss

Skruvstads skola ligger ca 7 km utanför Grums tätort, idylliskt belägen i ett blandat skogs- och jordbrukslandskap. Den omkringliggande naturen är därför en naturlig plats för eleverna att vistas i, både på raster och på lektioner.

Skolan är inte stor, men aktiv i samverkan med föräldrar, föreningar och småföretagare i bygden. Vi har en åldersblandad klass F-3 och ett fint fritids. Vi har duktig och behörig personal i verksamheten och vi har fina traditionsrika lokaler att vistas i.

Scheman
Här kan du se skolans scheman via Skola24, Schemavisaren.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Konstutställning i Skruvstad Skola

Konstutställning i Skruvstad Skola

Så här jobbar vi

Trygg och stimulerande miljö

Eleverna får arbeta utifrån sina individuella förutsättningar men också gemenskap och delaktighet är viktigt. Eleverna på Skruvstad får plats att utvecklas i en trygg och stimulerande miljö. Natur och miljö, kultur och skapande och självklart ett fokus på lärande är viktiga element.

Ett anpassat ramschema ger oss möjligheter att undervisa i mindre grupper och att ha längre aktiviteter också i samverkan med fritidsverksamheten. Idrott, bad och slöjdlektioner har vi i samverkan med skolorna i Grums.

Vi arbetar med digitalisering i skolan: alla elever fr o m åk 1 har tillgång till en egen dator i skolan. I åk 1-3 används Chromebooks. Pedagogerna har haft kompetensutveckling i digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Skolverkets regi.

Skruvstads skola är bland annat med i Skapande skola och miljöprojektet Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever och personal lägger vikt vid att ha en öppen och välkomnande atmosfär. Skruvstads skola är den lilla bygdeskolan med det stora hjärtat, en viktig punkt i samhället.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Skruvstads skolaPDF (pdf, 349.3 kB)

Likabehandlingsplan - GemensamPDF (pdf, 721.9 kB)

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Uppdaterad: 2020-03-26

Kontakt

Besöksadress
Skruvstad
664 91 Grums

Expeditionen
Carina Ångman
0555-422 00
carina.angman@grums.se

Skola:
0555-422 37
Fritids:

0555-422 39

Susanne Marklund, rektor F-3

Rektor
Susanne Marklund
0555-422 06
susanne.marklund@grums.se

Ingrid Hultberg, vik bitr rektor F-3

Vik bitr rektor
Ingrid Hultberg
0555-420 60
ingrid.hultberg@grums.se

Navigera vidare