Slottsbrons skola

Slottsbrons skola ligger i Slottsbron fyra kilometer från Grums centrum.
Vi har elever från förskoleklass till årskurs 3.

Slottsbrons skola.

Om oss

Slottsbrons skola ligger i Slottsbrons tätort i Grums kommun fyra kilometer från Grums centrum.

Skolan ligger naturskönt till med fritidslokaler, förskolor, idrottslokaler, bandyplan och bollplan som närmaste grannar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 3 i åldershomogena klasser. 

Idrott, bad och slöjdundervisning sker i samverkan med de andra F-3 skolorna i Grums kommun.

Scheman
Här kan du se skolans scheman via Skola24, Schemavisaren.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här jobbar vi

På Slottsbrons skola har vi lärare, förskollärare och fritidspedagoger med gedigen utbildning och erfarenhet.

Miljö

Personalen använder sig gärna av alla möjligheter som finns i den vackra omgivningen. Att engagera eleverna i arbetet kring miljö är och har varit en prioritet. Skolan arbetar aktivt med miljöprojektet Grön Flagg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det entreprenöriella lärandet vill vi också stimulera. Eleverna får vara aktiva och delaktiga i olika projekt och i den dagliga verksamheten.

Digitalisering

Vi arbetar med digitalisering i skolan: alla elever fr o m åk 1 har tillgång till en egen dator i skolan. I åk 1-3 används Chromebooks. Pedagogerna har haft kompetensutveckling i digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Skolverkets regi.

Kultur- och värdegrundsarbete

Kultur är en viktig motor i skolan och vi har deltagit i flera Skapande skola projekt genom åren.

Att stimulera ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor är en självklarhet. Det är löpande en fråga för alla samverkansorgan som klassråd, elevråd, föräldrasamverkan och på arbetsplatsträffar.

Att varje elev blir bemött med respekt av vuxna och av sina medelever, att alla känner att de får utmaningar som ger lust till fortsatt lärande, att varje elev upplever skolan som en trygg och god arbetsplats är något alla som arbetar på Slottsbron har som ledstjärna.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Slottsbrons skolaPDF (pdf, 339.5 kB)

Likabehandlingsplan Gemensam för F-3PDF (pdf, 721.9 kB)

Vi är stolta över våra skola och våra elever och önskar dig välkommen hit.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam ingår rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Uppdaterad: 2020-03-26

Kontakt

Besöksadress:
Skolgatan 1
664 40 Slottsbron

Expeditionen
Carina Ångman
0555-422 00
carina.angman@grums.se

Skolan:

Förskoleklassen:
0555-423 25
Åk 1: 0555-422 38
Åk 2: 0555-423 26
Åk 3: 0555-421 68

Fritids
0555-421 69

Susanne Marklund, rektor F-3

Rektor
Susanne Marklund 
0555-422 06 
susanne.marklund@grums.se

Ingrid Hultberg, vik bitr rektor

Vik bitr rektor
Ingrid Hultberg
Tel. 0555-420 60
ingrid.hultberg@grums.se

Navigera vidare