Dags att börja förskoleklass

Varmt välkommen till Grums kommuns grundskolor! Förskoleklassen ger barnen en mjuk övergång mellan förskola och grundskola och ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära.

Foto: Linn Malmén

Nu är det snart dags att börja förskoleklass

Det år ditt barn fyller 6 år inträder skolplikten och ditt barn ska börja i förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk och omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller i grundskolan för bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts. Det kostar inget att gå i förskoleklass. Meddelande om klassplacering i förskoleklass, organisation och läsårstider kommer att skickas ut i slutet av innevarande läsår.

Detta behöver du göra inför skolstart hösten 2024:


Anmäla ditt barn till förskoleklass senast 16 februari
Anmälan görs via e-tjänst:

Grundskola - Anmälan till förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Alla barn som ska börja i förskoleklass och som bor i Grums kommun ska anmäla val av skola, oavsett om ni väljer skolan enligt ert upptagningsområde, en fristående skola eller en skola i annan kommun. Den plats du erbjuds i första hand är på den skola vars upptagningsområde du bor i.

Se karta för upptagningsområden

Om du känner dig osäker på vilket skolområde ditt barn hör till så fråga personalen på er förskola för mer information. Om du önskar annan skola än den ni hör till, så erbjuds det i mån av plats.

För att kunna genomföra en bra planering för ditt barn behöver vi ha din anmälan senast fredagen den 16 februari. Information om klassplacering och övergång till förskoleklass kommer att skickas ut separat från respektive skolområde under april månad.

Ansöka om skolskjuts senast 1 april
Ansökan görs via e-tjänst:

Grundskola - Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn behöver skolskjuts till och från skolan behöver du göra en ansökan om det. OBS! Ansökan är obligatorisk, även om barnet redan har skolskjuts. Skolskjuts ordnas för de barn som bor mer än två kilometer från skolan.

Skolskjuts

Ansöka om plats på fritidshem senast 31 maj
Ansökan görs via e-tjänst:

Förskola och fritidshem - Ansökan om plats i förskolan eller fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem erbjuds barn från 6 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Fritidshem erbjuds elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar, är sjukskrivna eller får sjukersättning. Fritidshem erbjuds också elever med eget behov enligt Skollagen kap 14 § 5.

Plats erbjuds inte vid föräldraledighet och arbetslöshet. Plats på fritidshem erbjuds tidigast vecka 32 - måndag 5 augusti. Ansökan måste göras även om du har förskoleplats idag.

Läs mer om våra fritidshem

Kontakta oss vid frågor

Om du önskar ytterligare information om förskoleklassens verksamhet för 6-åringar är du varmt välkommen att kontakta oss på Södra skolan och Slottsbrons skola:

Susanne Marklund
Rektor område F-3, anpassad grundskola
0555-422 06
susanne.marklund@grums.se

Ingrid Hultberg
Biträdande rektor område F-3, anpassad grundskola
0555-420 60
ingrid.hultberg@grums.se

Carina Rååd
Skoladministratör
0555-422 00
carina.raad@grums.se

Matilda Skååre
Samordnare skolskjuts
0555-421 15
matilda.skaare@grums.se

Uppdaterad: 2024-01-29