Grundsärskolan

Grundsärskolans lägre stadier, åk 1-3, finns på Södra skolan i Grums. De högre stadierna åk 4-9 finns på Jättestenskolan.

Arbetsrum på nya skolan

Foto: Grums kommun

Södra skolan

Särskolan på Södra skolan är trivsamt inrett. Miljön stimulerar till kreativitet och lust att lära. I särskolan på Södra skolan arbetar två lärare.

Jättestenskolan

Särskolan på Jättestenskolan är indelad i två grupper, åk 4-6 samt åk 7-9. Även på Jättestenskolan har eleverna fina och trivsamma lokaler. På Jättestenskolan har de två grupperna egna sajter som du kan se här:

Google-sites Jättestenskolan åk 4-6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Google-sites Jättestenskolan åk 7-9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individualiserad och varierande undervisning

Undervisningen är mycket varierande. Genomgångar sker ibland i grupp, men oftast individuellt. Varje elev har sin egen ämnesplanering. Eleverna har läroböcker men lärarna arbetar till största delen med laborativ undervisning. På Jättestenskolan har varje elev sin egen dator som används i undervisningen.

Matematik i särskolan

Lärarna har deltagit i Matematiklyftet för särskolan. Elever i särskolan lär på samma sätt som elever i grundskolan, men behöver mer tid och mer varierade erfarenheter. Aktiviteterna i Matematiklyftet bygger i hög grad på interaktion och kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare.

Grundsärskolans läroplan

Särskolan har en egen läroplan som i mångt och mycket liknar grundskolans läroplan. Det som skiljer är bland annat betygskriterierna och uppnåendemålen. Under många år har grundsärskolans lägre stadier haft en mycket hög måluppfyllelse.

Skolverket.se - Grundsärskolans läroplan och kursplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2022-09-26

Kontakt

Grundsärskola åk 1-3

Expedition
0555-422 00

Susanne Marklund
Rektor
0555-422 06
susanne.marklund@grums.se

Grundsärskola åk 4-9

Expedition
0555-421 85

Lennart Nilsson
Rektor
0555-421 86
lennart.nilsson@grums.se