Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunernas aktivitetssansvar för ungdomar har till uppgift att aktivt arbeta med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och inte läser på gymnasiet eller motsvarande utbildning eller inte fullgjort sina gymnasiestudier och uppnått en examen.


För dig som är mellan 16 och 20 år och har avbrutit eller aldrig påbörjat ett nationellt program eller introduktionsprogram inom gymnasieskolan.
Läst klart gymnasiet, men utan att ha uppnått en gymnasie- eller yrkesexamen (har studiebevis eller gymnasieintyg)OBS - VIKTIG INFORMATION - angående Covid19 / Coronaviruset

Fysiska besök kommer att begränsas så långt det är möjligt, vilket bl.a. innebär att KAA möten sker i form av bokade telefonmöten och att vi tills vidare inte gör hembesök.  Det innebär också att verksamheten kommer att ha lite mer begräsnade öppettider, då viss del av det adminstrativa arbetet sker på distans

 

Vad gör Kommunernas Aktivitetsansvar för Ungdomar

Kartlägger alla de ungdomar mellan 16-20 år som ingår och vad de har för sysselsättning.
Fortlöpande individuell dokumentation om sysselsättning eller om de  aktiviteter och åtgärder man har genom kommunen.
Ett ökat ansvar för kommunen att ge studievägledning och annan fördjupad vägledning.
Ett ökat ansvar för kommunen att erbjuda olika lämpliga aktiviteter och åtgärder för de som så önskar det.

Vi som arbetar med Aktivitetsansvaret, finns på Sveagatan 61 Nya Familjecentralen. Verksamheten fungerar som ett nav där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter. Det kan handla om allt från att återuppta avbrutna gymnasiestudier, börja på folkhögskola, hitta praktikplats, få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet, stöd i kontakter med arbetsförmedlingen till att komma in till oss för att få stöd och tips.

Hoppar du av gymnasiestudier, är skolan skyldig att informera kommunens aktivitetsansvar för ungdomar i din hemkommun. Är du osäker om skolan gjort det, vill vi att du tar kontakt med oss. I samband med avhopp från gymnasiet kallas du till ett möte hos oss.

Uppdaterad: 2020-06-04

Kontakt

Ulf Borg
Utbildningssamordnare
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

Lena W. Aldén
Arbetar torsdag-fredag
Skoladministratör
0555-422 36
lena.wielbass@grums.se

Henrik Johansson
Arbetar tisdagar
Studie- & Yrkesvägledare
0555-422 09
henrik.johansson@grums.se

Besöksadress
Sveagatan 61
Nya Familjecentralen
664 33 Grums


Navigera vidare