Stipendier för dig på gymnasiet

Här kan du som studerar på gymnasiet och bor i området kring Liljedal, Segmon och Slottsbron ansöka om stipendium ur stiftelsen Josef & Rakel Erikssons minnesfond.

Blommor vid torget i Slottsbron

Foto: Grums kommun

Gäller gymnasiestudenter boende i Eds socken

Stiftelsen ska varje år dela ut fyra stycken stipendier till "mindre bemedlade" gymnasieelever från det område som tidigare utgjorde Eds gamla socken.

Det område som var Eds socken ligger i södra delen av Grums kommun. Liljedal, Segmon och Slottsbron ligger alla i Eds gamla socken. Du ser det exakta området för Eds gamla socken genom öppna kartan nedan:

Eds gamla socken Pdf, 329 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter som ska lämnas in

Mindre bemedlad är ett gammalt uttryck som ungefär betyder ekonomiskt behövande. För att veta att det finns ett ekonomiskt behov i familjen behöver stipendiekommittén veta hur mycket du och din eller dina vårdnadshavare tjänar. Du behöver därför skicka med föregående års beslutade skatteuppgifter för dig och din/dina vårdnadshavare. De finns att ladda ner från Mina sidor hos Skatteverket. Du behöver även ladda ner ett personbevis från Skatteverket. Personbeviset heter Utdrag om folkbokföringsuppgifter.

Förutom de beslutade skatteuppgifterna och personbeviset behöver du skriva en kortare berättelse om dig själv och även skicka med ett intyg, till exempel ett studieintyg eller ett utdrag ur betygskatalogen, som visar att du är inskriven på skolan.

De uppgifter som du skickar in kommer bara att läsas en handläggare och de tre politiker som sitter i stipendiekommittén och beslutar om din ansökan. Kommunen kommer inte att berätta för någon att du har sökt/fått/inte fått stipendium.

Ansökan

Ansökan är öppen från den 1 oktober till och med den 1 november. Ansökan sker via e-tjänst eller blankett, som du hittar via länken nedan.

Till din ansökan kommer du att behöva bifoga ett antal dokument. Förbered dessa innan du påbörjar din ansökan.

Ansökan för stipendium ur Josef & Rakel Erikssons minnesfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan ska du bifoga:

  • En kortare berättelse om dig själv (högst en halv A4-sida)
  • Personbeviset Utdrag om folkbokföringsuppgifter från Skatteverket
  • Intyg från utbildningen du går eller ska påbörja, t.ex. studieintyg
  • Beslutade skatteuppgifter för föregående år för dig och din/dina vårdnadshavare

Efter det att ansökningstiden gått ut kan inga kompletteringar göras. Endast kompletta ansökningar behandlas.

För kännedom

Eventuell utbetalning sker till det bankkonto du uppgett i din ansökan. Utbetalning sker i december månad.

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beslutet lämnas inte. Stiftelsens handlingar utgör inte allmänna handlingar och kan inte begäras ut med stöd av tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen). Uppgifter du lämnar kommer endast att hanteras av handläggare och stipendiekommittén.

Uppdaterad: 2022-08-25

Kontakt

Maria Kumm
Utredningssekreterare
0555-422 71
maria.kumm@grums.se