Värmlands unga

Värmlands unga, är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som sträcker sig fram till våren 2019.

Syftet med projektet är att minska skolavhopp och utanförskap för ungdomar i Grums kommun. Detta görs genom riktade insatser i samråd med vårdnadshavare till ungdomar, i åldern 15-24 år, inom grund- och gymnasieskolan. Syftet är att fler ungdomar ska erhålla fullständiga betyg och gymnasieexamen samt skapa bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och minska risken för ungdomsarbetslöshet och/eller utanförskap.

I Grums kommun har man satt samman ett projektteam bestående av olika professioner från såväl skolan, öppenvården som arbetsmarknadsenheten för att gemensamt arbeta för att minska skolavhopp och utanförskap bland ungdomar i riskzonen.

Uppdaterad: 2020-06-04

Se även

Kontaktperson

Markus Palovaara
072-141 33 54
markus.palovaara@edu.grums.se

Navigera vidare