Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Värmlands unga

Värmlands unga är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) som stäcker sig fram tills våren 2019.

Syftet med projektet är att minska skolavhoppen och utanförskapet för ungdomar i Grums kommun. Detta görs genom riktade insatser i samråd med vårdnadshavare till ungdomar, i åldern 15-24 år, inom grund- och gymnasieskolan. Detta så att fler ungdomar erhåller fullständiga betyg och gymnasieexamen samt skapar bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och minska risken för ungdomsarbetslöshet och/eller utanförskap.

I Grums kommun har man satt samman ett projektteam bestående av olika professioner från såväl skolan, öppenvården som arbetsmarknadsenheten för att gemensamt arbeta för att minska skolavhopp och utanförskap bland ungdomar i riskzonen.

Uppdaterad: 2019-05-27

Relaterad information

Kontaktperson

Markus Palovaara
072-141 33 54
markus.palovaara@edu.grums.se