Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vuxenutbildning (Komvux)

Vuxenutbildningen består av Grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Gymnasial vuxenutbildning, Yrkesvux, Särskild utbildning för vuxna och SFI (Svenska för Invandrare)

Grums har idag samarbete med tre olika anordnare Karlstad kommun, Säffle lärcenter och NTI-skolan. Vi har egen studie- & yrkesvägledare på 25 procent. Vi finns på Sveagatan 61, Nya Familjecentralen.

Besök bokas i förväg via telefon eller mejl. Om vi inte svarar i telefon, skickar du ett mejl.

Vår studie- & yrkesvägledare arbetar tisdagar och under de stora ansökningsperioderna även onsdagar


Funderar du på att börja studera

Innan du gör ansökan till Vuxenutbildningen måste du först boka in ett vägledningsmöte med vår Studie- & yrkevägledare. Vid mötet bedöms bl.a. din möjlighet att få studera, kurser du behöver och upprättande av en individuell studieplan.Vid sen varje ny ansökning av kurs, måste du boka in möten.

Vid väglednings- & ansökningsmötet ska du:

Vara förberedd på att redogöra för dina mål med studierna.
Ha med gamla betyg och intyg från tidigare studier.
Ha med eventuella arbetsgivarintyg från jobb som är relaterade till dina studier

Ansökningsperioder för Karlstad, under 2019-20

15 augusti - 15 september start 21 oktober
15 oktober - 15 november Vt-20 start 13 januari
15 januari - 15 februari start 23 mars
15 mars - 15 april start 1 juni
15 maj - 15 juni Ht-20 start 10 augusti
15 augusti - 15 september start 19 oktober

YrkesVux utbildningarna har olika startdatum beroende på utbildning. Se vilka kurser som ges och när de ges på Karlstad Vuxenutbildnings hemsida.

Ansökningsperioder för Säffle Lärcenter under 2019-20

10 oktober - 25 oktober start 21 oktober - enbart gy kurser
15 oktober - 15 november Vt-20 start 13 januari - alla kurser
15 januari - 25 januari start 4 februari - enbart gy kurser
1 mars - 15 mars start 24 mars - enbart gy kurser
1 april - 15 april start 21 april - enbart gym kurser
15 april - 15 maj Ht-20 start 10 augusti - alla kurser

*Det är våra ansökningstider till Säffle, då de ska ha våra yttranden till sin deadline


Kurser via NTI

Enbart de kurser som Karlstad Komvux eller Säffle Lärcenter inte kan ge, kan eventuellt läsas via NTI. Inga kurser som kräver nationella prov eller "salslabbar" kan läsas via NTI. Vi erbjuder inga kurser till elever från andra kommuner.

Rättigheten att läsa in SLUTBETYG, med betyg i gamla kurser och betygssystem - upphör 30 juni 2020.

För mer information, kontakta oss.

Åttaårsregeln gäller, vilket innebär att om man har betyg som är äldre än åtta år, så är det rektor på skolan, som avgör om betygen får tas med i ett nyutfärdat slutbetyg.

För att få slutbetyg måste följande kurser ingå

Svenska 1/A, Svenska 2/A, Engelska 5/A, Matematik 1a/1b/1c/A, Naturkunskap 1a1/A och Re 1/A

För att ge grundläggande högskolebehörighet måste slutbetyget innehålla minst 2350 poäng, varav 2250 godkända poäng. Kurserna i svenska, engelska och matematik måste vara godkända.

Slutbetyg för er i Grums kan bara utfärdas via studier på Karlstad Komvux och Säffle Lärcenter. Åttaårsregeln tillämpas av Säffle Lärcenter.

Det kan innebära att  flera av dina gamla betyg/kurser inte längre räknas med efter 30 juni 2020, om du istället ska läsa mot den nya gymnasieexamen. Där kan bara gamla kurser som är översättningsbara till dagens kurser tas med. Det betyder att t.ex. lokala kurser och andra kurser som har upphört inte kan tas med i en gymnasieexamen.


Grundläggande Vux (GRUV) kan du läsa i Karlstad och Säffle. (för dig som saknar grundskola)

Karlstad Vuxenutbildning har fem starter under året (se ansökningsperioder för Karlstad). Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder två varianter; en mer traditionell klassrumsvariant på plats i Karlstad co en flexvariant via Infokomp.

Säffle Lärcenter har start varje termin. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Studierna bedrivs i form av lektionsbundna kurser med närvaro på plats under fyra förmiddagar.


Gymnasial Vux kan du läsa i Karlstad, Säffle Lärcenter eller i vissa fall via NTI-skolan. (Bl.a. för dig som saknar gymnasieutbildning,  slutbetyg, gymnasieexamen, allmän behörighet till högre studier eller specifik behörighet för högre studier)

Karlstad Vuxenutbildning har fem starter under året (se ansökningsperioder). Ansökan  görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder tre varianter: en mer traditionell klassrumsvariant på plats i Karlstad, en flexvariant via InfoKomp och en distansvariant via Hermods.

Säffle Lärcenter startar kurser kontinuerligt vid 6-7  tillfällen under ett läsår. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet. Säffle erbjuder distansstudier, med vissa obligatoriska träffar.

NTI-skolan kan man läsa vissa av de kurser som Karlstad och Säffle inte kan erbjuda. NTI-skolan erbjuder enbart distansstudier, med löpande startperioder.


YrkesVux kan du bl.a. läsa i Karlstad och Säffle lärcenter (Främst. för dig som saknar gymnasieutbildning eller står långt från arbetsmarknaden). Väglednings- och ansökningsmöten för YrkesVux görs hos Utbildningsamordnaren. Måste boka tid i förväg.

Karlstad Vuxenutbildning erbjuder flest utbildningar (se deras hemsida). Har varierande ansökningstider och ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet.

Säffle lärcenter har start terminsvis, med sista ansökningsdag 15 november och 15 maj. Ansökan görs hos oss i samband med vägledningsmötet.

YrkesVux utbildningar som Karlstad och Säffle inte har, kan även sökas via våra andra värmländska kommuner. Tänk då på att det ska varta möjligt för dig att pendla dit de dagar du har undervisning på plats. Du är heller inte garanterad en plats även om din hemkommun säger ja.


Särskild utbildning för Vuxna kan du läsa i Karlstad

Särskild utbildning för vuxna f.d. SärVux finns för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning. Gäller både för enstaka gymnasiekurser eller YrkesVux paket

Vår SYV hjälper dig med ansökningen.

Externa länkar:

Karlstad kommuns vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säffle Lärcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Uppdaterad: 2019-10-28

Kontakt

Ulf Borg
Utbildningssamordnare
0555-422 35
ulf.borg@grums.se

 

Henrik Johansson
arbetar tisdagar
Studie- & Yrkesvägledare
0555-422 09 henrik.johansson@grums.se

Lena W Aldén
arbetar torsdag-fredag
Skoladministratör
0555-422 36
lena.wielbass@grums.se


Besöksadress:
Sveagatan 61
Nya Familjecentralen
664 33 Grums

Besök bokas i förväg