Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vuxenutbildning (Komvux)

Vuxenutbildningen består av Grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Gymnasial vuxenutbildning, Yrkesvux, Särskild utbildning för vuxna och SFI (Svenska för Invandrare)

Grums har idag samarbete med tre olika anordnare Karlstad kommun, Säffle lärcenter och NTI-skolan. Vi har egen studie- & yrkesvägledare (SYV) på 25 procent. Vi finns på Sveagatan 61, ”Gamla Åsfjärden”. Besök bokas via telefon eller mejl

 

VÄLKOMNA ÅTER TILL SVEAGATAN 61

Vi är nu tillbaks på Sveagatan 61 "Nya Familjecentralen". Besök bokas som vanligt via telefon eller e-post, då vi i vår verksamhet ofta är ute på möten. 

 

Utbildningssamordnare / verksamhetsansvarig
Ulf Borg. Har telefon 0555-42235 och e-post ulf.borg@grums.se.


Studie- & yrkesvägledare (SYV) 
Henrik Johansson som är vår studievägledare arbetar på tisdagar. Henrik har telefon 0555-42209 och e-post henrik.johansson@grums.se

Vår studievägledare arbetar tisdagar och under de stora ansökningsperioderna ofta en extra dag i veckan

 

Besök bokas i förväg. Våra telefontider är mån-tors 09.00 - 12.00 & 12 45 - 15.00 och fredagar 09.00 - 12.00. Om vi inte svarar i telefon, skickar du ett mejl till verksamhetsansvarig Ulf Borg.

 

Funderar du på att börja studera

Innan du gör en ansökan till Vuxenutbildningen måste du först boka in ett vägledningsmöte med vår Studievägledare. Vid mötet bedöms bl.a. din möjlighet att få studera, kurser du behöver och upprättande av en individuell studieplan.Vid sen varje ny ansökning av kurs, måste du boka in möten.

 

Vid väglednings- & ansökningsmötet ska du:

Vara förberedd på att redogöra för dina mål med studierna.

Ha med gamla betyg och intyg från tidigare studier.

Ha med eventuella arbetsgivarintyg från jobb som är relaterade till dina studier

 

 

Ansökningsperioder för Karlstad, under 2018-19

15 augusti - 15 september för start 22 oktober 2018; gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 oktober - 15 november för start 7/14 januari 2019 (Vt-19); gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 januari - 15 februari för start i mars 2019: gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 mars - 15 april för start i slutet av maj 2019; gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 maj - 15 juni för start i augusti 2019 (Ht-19); gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 augusti - 15 september för start i oktober 2019; gymnasiala kurser och GRUV kurser

Notera att YrkesVux utbildningarna har olika startdatum beroende på utbildning. Se vilka kurser som ges och när de ges på Karlstad Vuxenutbildnings hemsida.

 

Ansökningsperioder för Säffle Lärcenter under 2018-19

15 oktober - 15 november för start 14 januari (Vt-19); GRUV kurser & YrkesVux (Vård & omsorg och Barnskötare)

15 oktober - 15 december för start 14 januari 2019; gymnasiala kurser

1 januari - 20 januari för start 5 februari 2019; gymnasiala kurser

1 februari - 20 februari för start 12 mars 2019; gymnasiala kurser

1 mars - 30 mars för start 16 april 2019; gymnasiala kurser

15 april - 15 maj för start i augusti (Ht-19); gymnasiala kurser, GRUV kurser & YrkesVux (Vård & omsorg)

 

Kurser via NTI

Enbart de kurser som Karlstad Komvux eller Säffle Lärcenter inte kan ge, kan eventuellt läsas via NTI. Inga kurser som kräver nationella prov eller "salslabbar" kan läsas via NTI. Vi erbjuder inga kurser till elever från andra kommuner.


 

Rättigheten att läsa in SLUTBETYG, med betyg i gamla kurser och betygssystem - upphör 30 juni 2020.

För mer information, kontakta oss.

Åttaårsregeln gäller, vilket innebär att om man har betyg som är äldre än åtta år, så är det rektor på skolan, som avgör om betygen får tas med i ett slutbetyg.

För att få ett slutbetyg måste följande kurser ingå

Svenska 1/A, Svenska 2/A, Engelska 5/A, Matematik 1a/1b/1c/A, Naturkunskap 1a1/A och Re 1/A

För att ge grundläggande högskolebehörighet måste slutbetyget innehålla minst 2350 poäng, varav 2250 godkända poäng. Kurserna i svenska, engelska och matematik måste vara godkända.

Slutbetyg för er i Grums kan bara utfärdas via studier på Karlstad Komvux och Säffle Lärcenter. Åttaårsregeln tillämpas av Säffle Lärcenter.

Det innebär att  flera av dina gamla betyg/kurser inte längre räknas med om du vill ha ut en gymnasieexamen. Endast de kurser som är översättningsbara till dagens kurser får tas med. Det betyder att t.ex. lokala kurser och andra kurser som har upphört inte kan tas med i en gymnasieexamen.


 

Grundläggande Vux (GRUV) kan du läsa i Karlstad och Säffle. (för dig som saknar grundskola)

Karlstad har flera starter under läsåret (se ansökningstider för Karlstad). Ansökan till Karlstad sker via deras hemsida och webbansökan. Ansökan görs i samband med vägledningsmötet.

Säffle Lärcenter har start varje termin. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet. Studierna bedrivs i form av lektionsbundna kurser med närvaro på plats under fyra förmiddagar. Då är det en kurs per dag och antal kurser avgör antal schemalagda skoldagar. En dag i veckan är det självstudier. Veckan innan kursstart är det en obligatorisk testvecka.


Gymnasial Vux kan du läsa i Karlstad, Säffle Lärcenter eller i vissa fall via NTI-skolan. (Bl.a. för dig som saknar gymnasieutbildning, gymnasialt slutbetyg, allmän behörighet till högre studier eller specifik behörighet för högre studier)

Karlstad Vuxenutbildning startar kurser kontinuerligt vid fem olika tillfällen under året. Ansökan till Karlstad  görs i samband med vägledningsmötet, på deras hemsida och som webbansökan. Karlstad erbjuder tre varianter: en mer traditionell klassrumsvariant på plats i Karlstad, en flexvariant via InfoKomp och en distansvariant via Hermods.

Säffle Lärcenter startar kurser kontinuerligt vid 6-7  tillfällen under ett läsår. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet. Säffle erbjuder distansstudier, med vissa obligatoriska träffar.

NTI-skolan kan man läsa de  kurser som Karlstad och Säffle inte kan erbjuda för tillfället. NTI-skolan erbjuder enbart distansstudier via nätet, med löpande startperioder.


YrkesVux kan du läsa i Karlstad och Säffle lärcenter (Bl.a. för dig som saknar gymnasieutbildning eller varit låntidsarbetslös). När det gäller vägledningsmöten till YrkesVux kontaktar du Utbildningsamordnaren.

Karlstad Vuxenutbildning erbjuder flest utbildningar (se deras hemsida). Har varierande ansökningstider och ansökan görs i samband med vägledningsmötet hos oss.

Säffle lärcenter har start terminsvis, med sista ansökningsdag 15 november och 15 maj. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet hos oss.

Vissa YrkesVux utbildningar som Karlstad och Säffle inte har, kan även sökas via våra andra värmländska kommuner i närområdet. Tänk då på att det ska varta möjligt för dig att pendla dit de dagar du har undervisning på plats. Du är heller inte garanterad en plats även om din hemkommun säger ja.


Särskild utbildning för Vuxna kan du läsa i Karlstad

Särskild utbildning för vuxna f.d. SärVux finns för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning. Gäller både för enstaka gymnasiekurser eller YrkesVux paket

Vår SYV hjälper dig med ansökningen.


Externa länkar:

Karlstad kommuns vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säffle Lärcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-02-20