Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vuxenutbildning (Komvux)

Vuxenutbildningen består av Grundläggande vuxenutbildning (GRUV), Gymnasial vuxenutbildning, Yrkesvux, Särskild utbildning för vuxna och SFI (Svenska för Invandrare)

Grums har idag samarbete med tre olika anordnare Karlstad kommun, Säffle lärcenter och NTI-skolan. Vi har egen studie- & yrkesvägledare (SYV) på 25 procent. Vi finns på Sveagatan 61, ”Gamla Åsfjärden”. Besök bokas via telefon eller mejl

 

OBS! VIKTIG INFORMATION - VI LÄMNAR TILLFÄLLIGT VÅRA LOKALER PÅ SVEAGATAN 61

Under ombyggnaden av Sveagatan 61 till Familjecentral flyttar vår verksamhet tillfälligt till kommunhusets biblioteksdel, på nedre plan. Ingång från biblioteket en trappa ner, tryck på klockan. Ombyggnationen beräknas vara klar i januari 2019, då vi flyttar tillbaks till Sveagatan 61, 

 

Utbildningssamordnare / verksamhetsansvarig
Ulf Borg. Har telefon 0555-42235 och e-post ulf.borg@grums.se.


Studie- & yrkesvägledare (SYV) 
Lena Nordahl som är vår studievägledare arbetar på tisdagar. Lena har telefon 0555-42209 och e-post lena.nordahl@grums.se  

Under hösten 2018 kommer arbetet övertas av vår nye studievägledare Henrik Johansson. Henrik har e-post henrik.johansson@grums.se

Våra studievägledare arbetar tisdagar och under de stora ansökningsperioderna ofta en extra dag i veckan

 

Besök bokas i förväg. Våra telefontider är mån-tors 09.00 - 12.00 & 13.00 - 15.30 och fredagar 09.00 - 12.00. Om vi inte svarar i telefon, skickar du ett mejl till verksamhetsansvarig Ulf Borg.

 

Ansökningsperioder för Karlstad, under 2018-19

15 augusti - 15 september för start 22 oktober 2018; gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 oktober - 15 november för start 7/14 januari 2019 (Vt-19); gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 januari - 15 februari för start i mars 2019: gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 mars - 15 april för start i slutet av maj 2019; gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 maj - 15 juni för start i augusti 2019 (Ht-19); gymnasiala kurser och GRUV kurser

15 augusti - 15 september för start i oktober 2019; gymnasiala kurser och GRUV kurser

Notera att YrkesVux utbildningarna har olika startdatum beroende på utbildning. Se vilka kurser som ges och när de ges på Karlstad Vuxenutbildnings hemsida.

 

Ansökningsperioder för Säffle Lärcenter under 2018-19

15 oktober - 15 november för start 14 januari (Vt-19); GRUV kurser & YrkesVux (Vård & omsorg och Barnskötare)

15 oktober - 15 december för start 14 januari 2019; gymnasiala kurser

1 januari - 20 januari för start 5 februari 2019; gymnasiala kurser

1 februari - 20 februari för start 12 mars 2019; gymnasiala kurser

1 mars - 30 mars för start 16 april 2019; gymnasiala kurser

15 april - 15 maj för start i augusti (Ht-19); gymnasiala kurser, GRUV kurser & YrkesVux (Vård & omsorg)

 

Kurser via NTI

Enbart de kurser som Karlstad Komvux eller Säffle Lärcenter inte kan ge, kan eventuellt läsas via NTI. Inga kurser som kräver nationella prov eller "salslabbar" kan läsas via NTI. Vi erbjuder inga kurser till elever från andra kommuner.


Rättigheten att läsa in SLUTBETYG, med betyg i gamla kurser och betygssystem - upphör 30 juni 2020.

För mer information, kontakta oss.

Däremot gäller fortfarande den gamla åttaårsregeln. Det vill säga att om man har betyg som är äldre än åtta år, så är det rektor på skolan, som avgör om betygen får tas med i ett slutbetyg.

För att få ett slutbetyg måste följande kurser ingå

-          Svenska A alt. Svenska 1 eller SAS A / SAS 1    100p           

-          Svenska B alt. Svenska 2 eller SAS B / SAS 2    100p           

-          Engelska A alt. Engelska 5                                   100p           

-          Matematik A alt. Matematik 1a, 1b eller 1c          100p           

-          Samhällskunskap A alt. Samhällskunskap 1b      100p

-          Naturkunskap A alt. naturkunskap 1a1                   50p

-          Religionskunskap A alt. Religionskunskap 1           50p

För att ge grundläggande högskolebehörighet måste slutbetyget innehålla minst 2350 poäng, varav 2250 godkända poäng. Kurserna i svenska, engelska och matematik måste vara godkända.

Slutbetyg för er i Grums kan bara utfärdas via studier på Karlstad Komvux och Säffle Lärcenter. Åttaårsregeln tilläpas ofta av Säffle Lärcenter.

Det innebär att  flera av dina gamla betyg/kurser inte längre räknas med om du vill ha ut en gymnasieexamen. Endast de kurser som är översättningsbara till dagens kurser får tas med. Det betyder att t.ex. lokala kurser och andra kurser som har upphört inte kan tas med i en gymnasieexamen.


Funderar du på att börja studera

Innan du gör en ansökan till Vuxenutbildningen måste du först boka in ett vägledningsmöte med vår SYV eller verksamhetsansvarige. Vid mötet bedöms bl.a. din möjlighet att få studera, kurser du behöver och upprättande av en individuell studieplan.Vid sen varje ny ansökning av kurs, måste du boka in möten.

Vid vägledningsmötet ska du:

-         Vara förberedd på att redogöra för dina mål med studierna.

-         Ha med gamla betyg och intyg från tidigare studier.

-         Ha med eventuella arbetsgivarintyg från jobb som är relaterade till dina studier


Grundläggande Vux (GRUV) kan du läsa i Karlstad och Säffle. (för dig som saknar grundskola)

Karlstad har flera starter under läsåret (se ansökningstider för Karlstad). Ansökan till Karlstad sker via deras hemsida och webbansökan. Ansökan görs i samband med vägledningsmötet.

Säffle Lärcenter har start varje termin. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet. Studierna bedrivs i form av lektionsbundna kurser med närvaro på plats under fyra förmiddagar. Då är det en kurs per dag och antal kurser avgör antal schemalagda skoldagar. En dag i veckan är det självstudier. Veckan innan kursstart är det en obligatorisk testvecka.


Gymnasial Vux kan du läsa i Karlstad, Säffle Lärcenter eller i vissa fall via NTI-skolan. (Bl.a. för dig som saknar gymnasieutbildning, gymnasialt slutbetyg, allmän behörighet till högre studier eller specifik behörighet för högre studier)

Karlstad startar kurser kontinuerligt vid sex olika tillfällen under året. Ansökan till Karlstad sker via deras hemsida och webbansökan. Ansökan görs i samband med vägledningsmötet. Karlstad erbjuder tre varianter: en mer traditionell lektionsundervisning på plats i Karlstad, en flexvariant via InfoKomp och en ren distansvariant via Hermods.

Säffle Lärcenter startar kurser kontinuerligt vid 6-7  tillfällen under ett läsår. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet. Säffle erbjuder distansstudier, med vissa obligatoriska träffar. När det gäller mattekurserna finns det möjlighet till s.k. "mattestuga" två gånger i veckan.

NTI-skolan kan man läsa de  kurser som Karlstad och Säffle inte kan erbjuda för tillfället. NTI-skolan erbjuder enbart distansstudier via nätet, med löpande startperioder.


YrkesVux kan du läsa i Karlstad och Säffle lärcenter (Bl.a. för dig som saknar gymnasieutbildning)

Karlstad kommun där startdatum kan variera (se deras hemsida). Ansökan till Karlstad sker via deras hemsida och webbansökan. Ansökan görs i samband med vägledningsmötet.

Säffle lärcenter har start varje termin, med sista ansökningsdag 15 november och 15 maj. Ansökan görs på deras ansökningsblankett i samband med vägledningsmötet hos oss.

Vissa YrkesVux utbildningar som Karlstad och Säffle inte har, kan även sökas via våra andra värmländska kommuner i närområdet. Tänk då på att det ska varta möjligt för dig att pendla dit de dagar du har undervisning på plats. Du är heller inte garanterad en plats även om din hemkommun säger ja.


Särskild utbildning för Vuxna kan du läsa i Karlstad

Särskild utbildning för vuxna f.d. SärVux finns för personer som är 20 år eller äldre och som har en utvecklingsstörning. Gäller både för enstaka gymnasiekurser eller YrkesVux paket

Vår SYV hjälper dig med ansökningen.


Externa länkar:

Karlstad kommuns vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säffle Lärcenterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text

Uppdaterad: 2018-10-08