Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Adressättning

Belägenhetsadresser används av larmcentralen, räddningstjänsten, polisen och kommunen när det gäller permanent-, fritids- och industribyggnader samt andra lokaler.

Regeringen har beslutat att landets kommuner ska upprätta ett heltäckande register över belägenhetsadresser (anger var en byggnad står, till skillnad mot en postal adress som anger vart posten skickas) Syftet är att adresserna ska användas av larmcentralen, räddningstjänsten, polisen och kommunen (skola/barnomsorg, renhållningen och vårdtagare).

Adressättningen gäller permanent-, fritids- och industribyggnader samt andra lokaler. I tätorterna finns i de flesta fall redan gatunamnsadresser.

För landsbygdens del behöver en del av de gamla utdelningsadresserna ersättas med nya unika byggnadsanknutna adresser. Posten kommer sedan att använda dessa som utdelningsadresser.

Arbetet med registrering av belägenhetsadresserna i Grums kommun slutfördes i januari 2007.

Uppdaterad: 2017-12-11