Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Avgifter & taxor

Här finner du bo & bygga-relaterade taxor och avgifter.
I dagsläget finns följande:

Uppdaterad: 2019-01-09