Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Vanliga frågor om VA

Här finns svar på vanliga frågor om vatten och avlopp.

Vilken hårdhet har dricksvattnet?

Hårdheten styrs av hur rikt vattnet är på grundämnena kalcium och magnesium. Desto mer av dessa grundämnen som finns i vattnet desto hårdare vatten. Ett hårdare vatten innebär att det går åt lite mer tvätt- och diskmedel för att få rent.

Om det är ett mjukt vatten kan man uppleva att det kan vara tex svårt att får bort schampo och tvålrester vid duschning. Nedan anges hårdheten i dH (tyska grader). På tvättmedelsförpackningar kan du sedan läsa hur mycket tvättmedel som går åt just till ditt vatten.

Grums, Slottsbron, Segmon, Liljedal: cirka 4,5 dH mjukt

Sjöhaget, Borgvik: cirka 3,5 dH mjukt

Brukskällan, Borgvik: cirka 5 dH mjukt/medelhårt

Prästbol, Värmskog: cirka 9 dH medelhårt

Vad beror det på att det brusar i ledningen?

Brus i ledningen beror ofta på en vattenläcka. Kommunens personal kan då tillsammans med dig hjälpa till att reda ut var vattenläckan uppstått och hur problemet bör åtgärdas.

Vad gör jag om det är stopp i avloppet?

Kontrollera om det är stopp på flera ställen i din fastighet eller vid ett enskilt ställe. Är stoppet vid ett enskilt ställe kan man börja med att kontrollera att vattenlåset är rengjort. Är det stopp på fler ställen kan det bero på ett stopp på antingen servisledningen (ledningen in till fastigheten) eller på kommunens nät. Kommunens personal kan hjälpa till att reda ut vad som är orsaken.

Vilka ledningar är kommunens ansvar och vilka ledningar ansvarar jag som fastighetsägare för?

För dig som har kommunalt vatten och avlopp övertar du ansvar för vatten och avloppsledningarna vid anslutningspunkten (oftast i anslutning till tomtgränsen). De eventuella fel som uppstår inom fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda och bekosta. Fel som uppkommer utanför fastigheten är det kommunens ansvar att åtgärda.

Varför är det så högt tryck i kranen (slag i ledningen)?

Det kan bero på att du bor lågt beläget. Ta gärna kontakt med kommunens personal, som kan titta på om en så kallad tryckreducering kan behöva installeras i din fastighet

Vad beror det på att trycket är lågt i kranen?

Att tillfälligt få problem med att det kommer lite vatten i kranen drabbar oftast de som bor högt beläget. Det beror ofta på att vattennivån i vattentornet är låg. Låg nivå i vattentornet kan orsakas av tex en vattenläcka.
 
Bor du lågt beläget kan du, för att inte få för högt tryck i ledningen, ha fått en så kallad tryckreducering installerad. Med tid kan denna sätta igen och genom det får du istället ett dåligt tryck i fastigheten. Kontakta kommunens personal för utredning och åtgärd.  

Läckage i vattenmätare, onormalt hög vattenförbrukning eller andra frågetecken angående vattenmätaren.

Det kan ha uppstått något fel på din vattenmätare. Kontakta kommunens personal för att reda ut orsak och få hjälp med att åtgärda problemen.

Uppdaterad: 2018-01-04

Relaterad information


Ledningsnätsfrågor:

Johan Westlund
tel. 0555 - 423 01