Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Detaljplaner

Information om aktuella detaljplaner i Grums kommun finner du här.

Dp 84 – Ett tredje industrispår, Värmlands län

Granskning – Standardförfarande
10 - 29 maj 2019


GRANSKNINGSHANDLINGAR
finns på vår officiella anslagstavla

Uppdaterad: 2019-05-10

Kontakt

Kjell Nyström
Stadsarkitekt
0555-421 38
kjell.nystrom@grums.se