Besök Grums kommuns twittersida
Besök Grums kommuns sida på Facebook

Säkerhet & miljö i hemmet

Här finns regler som ska göra boendemiljön säkrare och förebygga olyckor i ditt hem. Vid nybyggnad gäller ofta samma regler eller ibland strängare krav.


Brandfarlig vara - se rubrik i menyn till vänster.

OVK - Ventilation*
OVK betyder Obligatorisk Ventilations Kontroll. Ventilationssystem ska fungera lika bra idag som när de installerades. Detta är fastighetsägarens skyldighet. OVK ska utföras för alla byggnader, undantag är dock småhus och industrilokaler där andra regler gäller.

Bor man t. ex. i hyreshus ska det finnas ett intyg vid ingången som visar att byggnaden är kontrollerad. Kontrollen måste utföras av sakkunnig som är riksbehörig eller har kommunens godkännande. Om kontrollen får godkänt har byggnaden en ventilation som fungerar minst enligt de krav som gällde när byggnaden var uppförd. Alla offentliga byggnader ska också ha intyg vid huvudingången som visar att kontrollen är utförd. Där har man också tätare intervaller.

För alla som bor i småhus finns inget krav på OVK, dock skall ventilationen fungera som avsett. Alla sovrum bör ha tilluftsdon. Frånluftsventiler (utsug) skall finnas i rum som badrum, tvättstuga och kök. Att ha en bra ventilation i huset motverkar många av de problem som kan uppstå med allergi, astma, fukt och mögel. Finns det fukt längst ner på fönstren i sovrummet vintertid kan detta vara ett tecken på dålig ventilation.

Barnsäkerhet
Vid nybyggnad skall alltid Boverkets Byggregler kap 8 följas. Huvuddelen av de krav som finns för att förebygga barnolycksfall infördes i bygglagstiftningen 1973. Om en byggnadsdel ändras ansvarar byggherren för att åtgärden görs utifrån de krav som finns, oavsett om det kräver bygglov eller bygganmälan. Boverket har gett ut en skrift som heter "Barnsäkerhet i byggnader" som handlar om hur man kan planera och utforma byggnader. Boken tar upp bl a viktiga detaljer betr. trappan, köket, spisen, badrum, tvättstuga, balkong och fönster.

Växter inomhus
Idag är 30% av befolkningen allergiska, för barnen är andelen ännu högre (40-50%).
Exempel på vanliga växter som kan vålla besvär för känsliga personer är Benjaminfikus, Hyacint, Pelargon, Saint Paulia, Björkris, Liljekonvalj, Julgran. Exempel på växter som normalt inte vållar besvär hos känsliga personer är Ampellilja, Flitiga Lisa, Hemtrevnad, Hibiscus, Rumsask.

Undvik alla doftande blommor. Konstgjorda blommor av t.ex. siden eller plast kan användas. Duscha blommorna ofta, såväl de konstgjorda som de gröna växterna, för att undvika bekymmer för dammallergiker. Använd handdusch då blomspruta oftast inte räcker. Undvik att blöta ner jorden (mögel kan vara farligt för allergiker). Några åtgärder som kan minska mögelbildning i blomkrukorna kan vara att byta blomjord ofta och täcka blomjorden med lecakulor. Blommor med släta blad samlar mindre damm än växter med lurvig bladyta och är lättare att rengöra.

Lästips:
Vådliga och vänliga växter i vår närmiljö av Sven-Olov Strandhede
Grönare liv för allergiker av Eva Janson och Ann-Britt Sörensen
(Grönare liv... finns för utlåning på biblioteket i Grums och Strandhedes bok finns som referens-ex)

Uppdaterad: 2015-06-25