Avfall och renhållning

Visste du att ditt avfall är både farligt och värdefullt på en och samma gång? Det mesta som vi kastar går faktiskt att återvinna.

Vy över Karlbergsavfallsstation

Foto: Grums kommun

Återvinn på Karlbergs avfallsstation

När du sorterar, ser du till att materialet används flera gånger. Samtidigt ser du till att allt farligt avfall tas om hand på rätt sätt, utan att skada människor och miljön. På Karlbergs avfallsstation finns vår återvinningscentral. 

Avfallsstation

Hämtning av hushållssopor

Vår verksamhet omfattar även hämtning av hushållssopor. Insamling av hushållssopor sköts på entreprenad av PreZero. Soporna transporteras till Hedens värmeverk i Karlstad för energiutvinning.

Sophämtning

Uppdaterad: 2022-08-01

Kontakt

Kundtjänst område gata
För frågor gällande fakturor, VA, renhållning, slam, parkeringstillstånd, grusbidrag, gatubelysning med mera:
0555-421 30
avfall@grums.se

Maria Oja
Områdeschef gata
0555-421 36
maria.oja@grums.se

Karlbergs avfallsstation
0555-423 13