Renhållningsordning

Renhållningsordningen i Grums kommun består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. De lokala föreskrifterna för avfallshantering innehåller bestämmelser om hur avfall inom Grums kommun ska hanteras.

Avfallsplan

Avfallsplan för år 2017-2027 har tagits fram i samverkan med Kil, Forshaga och Hammarö kommuner.

Avfallsplan 2017-2027PDF (pdf, 502.6 kB)
Bilaga 1 NulägesbeskrivningPDF (pdf, 155.8 kB)
Bilaga 1a Statistiksammanställning år 2015PDF (pdf, 33.3 kB)
Bilaga 2 Behandlingsanläggningar och nedlagda deponierPDF (pdf, 76 kB)
Bilaga 3 Uppföljning av tidigare avfallsplan 2009-2012PDF (pdf, 38.1 kB)
Bilaga 4 BehovsbedömningPDF (pdf, 31.6 kB)
Bilaga 5 Lagar och förordningarPDF (pdf, 27.1 kB)
Bilaga 6 Redogörelse för samrådPDF (pdf, 281.8 kB)
Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställningPDF (pdf, 120.6 kB)

Lokala föreskrifter

I de lokala föreskrifterna för avfallshantering finns information om:

  • vem som har ansvaret för uppkommet avfall
  • vem som är skyldig att lämna avfall
  • hämtningsintervaller
  • hur avfallet ska sorteras
  • var man kan lämna sitt utsorterade avfall
  • vad som krävs för att ansöka om dispens för sophämtning
  • vilket ansvar du som fastighetsägare har för hämtväg o.s.v.

Lokala föreskrifterna för avfallshanteringPDF (pdf, 223.5 kB)

Vår taxeföreskrift beskriver bestämmelserna mer detaljerat.

Taxa avfall och renhållning

Uppdaterad: 2021-02-23

Navigera vidare