Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Grums kommun

För varje kommun ska det finnas en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering, vilka tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Grums kommun har tagits fram.

Sammanfattning av förändringar:

  • Matavfallsutsortering införs i kommunen.
  • Val av månadstömning av sopkärl blir möjligt utan dispensansökan, förutsatt att du har varmkompost eller utsortering av matavfall.
  • Anpassningar har gjorts till nya begrepp i aktuell lagstiftning.

Enligt miljöbalken 15 kap. 42 § ska förslag till föreskrifter om avfallshantering ställas ut för granskning under minst fyra veckor innan föreskrifterna kan antas av kommunfullmäktige. Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter kommer därför att vara utställt för granskning under perioden 5 september - 2 oktober 2022.

Förslag till nya föreskrifter kan laddas ner här från den 5 september:

Förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Grums kommun Pdf, 308.4 kB.

Vill du ställa frågor eller få ett utskrivet exemplar av föreskrifterna kontakta:
Aron Nilsson
aron.nilsson@grums.se
0555-42132

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och ska ha inkommit till Grums kommun, 664 80 Grums eller via e-post till kommunstyrelse@grums.se senast den 2 oktober 2022.

Uppdaterad: 2022-09-05