Sopsortering

När du sorterar förpackningar och lämnar in det så kan materialet återvinnas och bli nya produkter. Matavfallet blir biogas till fordon och näringsrik jord, så kallat biogödsel. Restavfallet kör vi till förbränning där det eldas och blir till energi och fjärrvärme.

Vad ska slängas i sopkärlet?

När du har sorterat ut allt som går att återvinna och det miljöfarliga avfallet, finns det en del avfall kvar, till exempel matavfall, blöjor, dammsugarpåsar, plåster, tops, batterifria plastleksaker med mera. Det här avfallet lägger du i en sluten påse i sopkärlet så lämnas det till förbränning och energin används till fjärrvärme.

Vad ska lämnas till återvinningsstationerna?

 • Förpackningar av färgat- och ofärgat glas, metall, plast, papper och tidningar lämnas till någon av de återvinningsstationer som finns i kommunen.
 • Kläder och skor som är hela och rena lämnas i Myrornas behållare. Dessa finns vid återvinningsstationen i Grums centrum.
 • Småbatterier

Sortera och lämna till Karlbergs avfallsstation

 • ris
 • kompost
 • wellpapp & kartong, ta gärna isär och platta till kartongerna
 • järn & metall
 • trä
 • stoppade möbler
 • brännbart avfall d.v.s. större, skrymmande avfall som inte får plats i ditt sopkärl. Material som går att återvinna ska inte slängas här
 • deponi, t.ex. isolering, glas, porslin m.m.
 • farligt avfall - ställ behållarna på bordet utanför miljöstationen så tar personalen hand om avfallet. Behållarna ska vara märkta med innehåll
 • elektronik
 • småbatterier
 • ljuskällor
 • bilbatterier
 • kyl, frys & vitvaror, kontakta personalen på ÅVC.
 • däck utan fälg, däck med fälg lämnas till däckfirma
 • förpackningar av färgat- och ofärgat glas, metall, plast, papper och tidningar lämnas i Förpacknings-och tidningsinsamlingens behållare.
Uppdaterad: 2022-05-10